Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286440

OBCHODNÉ MENO: INTRABEL SPEDITION, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45774/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Vajnorská 3338/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 36 772 771

DEŇ ZÁPISU: 04.05.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti,

4. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. prieskum trhu a verejnej mienky,

6. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,

7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

8. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

10. reklamná a propagačná činnosť,

11. vedenie účtovníctva,

12. administratívne práce,

13. administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením a spracovaním verejne prístupných informácií,

14. skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov,

15. manipulácia s tovarom,

16. prenájom motorových vozidiel,

17. vnútroštátna nákladná cestná doprava,

18. medzinárodná nákladná cestná doprava,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Taiang Guo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Savska cesta 10, Názov obce: Ľubľana, PSČ: 1000 , Štát: Slovinská republika , Dátum narodenia: 20.11.1981, Deň vzniku funkcie: 04.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Taiang Guo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Savska cesta 10, Názov obce: Ľubľana, PSČ: 1000 , Štát: Slovinská republika , Dátum narodenia: 20.11.1981

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.04.2007 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2008.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.4.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1