Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286431

OBCHODNÉ MENO: HAVANA Invest s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 105348/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 54, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 

IČO: 31 673 392

DEŇ ZÁPISU: 04.06.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

3. výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov

4. výroba hotových jedál a polotovarov

5. administratívne služby

6. sprostredkovateľská činnosť

7. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. počítačové služby

9. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. prieskum trhu a verejnej mienky

12. reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Daniel Hornáček, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Hrebienku 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 14.11.1954, Deň vzniku funkcie: 10.10.2011

Meno a priezvisko: Rafael Echemendia Keses, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Edificio 691/33, Názov obce: Alamar, PSČ: 22465 , Štát: Kubánska republika , Dátum narodenia: 04.09.1982, Deň vzniku funkcie: 10.01.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ MUDr. Daniel Hornáček, CSc. samostatne a ostatní konatelia vždy dvaja konatelia spoločnosti spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: FINIMO a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 54, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , IČO 31 384 277

Výška vkladu: 3 319,783775 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,783775 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Daniel Hornáček, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Hrebienku 34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 14.11.1954

Výška vkladu: 3 319,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 20.5.1993 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.

2. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 11.4.1995.

3. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 13.8.1996.

4. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 24.7.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.

5. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 007/2002, Nz 007/2002 zo dňa 9.1.2002.

6. Zmena spoločenskej zmluvy - úplné znenie vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.7.2002 č. N 335/2002, Nz 333/2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1