Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286433

OBCHODNÉ MENO: HM PRO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 127171/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyšova 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 

IČO: 51 482 223

DEŇ ZÁPISU: 23.03.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. prenájom hnuteľných vecí

6. reklamné a marketingové služby

7. prieskum trhu a verejnej mienky

8. fotografické služby

9. organizovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. vydavateľská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Peter Matulík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Desiata 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 04.06.1969, Deň vzniku funkcie: 23.03.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Ivan Holub, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sienkiewiczova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 19.09.1964, Deň vzniku funkcie: 23.03.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Vo veciach, ktorých hodnota presiahne 5.000,- EUR konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Matulík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Desiata 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 04.06.1969

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Ivan Holub, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sienkiewiczova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 19.09.1964

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.03.2018 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1