Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286435

OBCHODNÉ MENO: HOLZ SYSTEM 1, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 133410/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bodrocká 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 07 

IČO: 52 091 406

DEŇ ZÁPISU: 14.12.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. prenájom hnuteľných vecí

3. prípravné práce k realizácii stavby

4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ján Leškovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bodrocká 5051/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 13.08.1979, Deň vzniku funkcie: 14.12.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene Spoločnosti koná konateľ samostatne, konateľ za Spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Leškovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bodrocká 5051/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 13.08.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: BORS 2 s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Korytnická 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 07 , IČO 46 459 898

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1