Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286439

OBCHODNÉ MENO: INGSTAV SK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 129429/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tallerova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 46 233 091

DEŇ ZÁPISU: 08.11.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. reklamné a marketingové služby,

5. administratívne práce,

6. počítačové služby,

7. služby súvisiace s počítačovým spracovním údajov,

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. verejné obstarávanie

10. čistiace a upratovacie služby

11. prenájom hnuteľných vecí

12. inžinierska činnosť , stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti

16. prípravné práce k realizácii stavby

17. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

18. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

19. skladovanie a uskladňovanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Zdenka Jakušová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Segnerova 3400/2, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 15 , Dátum narodenia: 25.07.1983

Výška vkladu:  180 000,000000 EUR, Rozsah splatenia:  180 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: CAPITAL INVEST & CONSULTING GROUP LLC, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Coastal Highway, Lewes 16192, Názov obce: Delaware, Country od Sussex, PSČ: 19958 , Štát: Spojené štáty americké , Iné identifikačné číslo: 4940096

Výška vkladu: 20 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 20 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   200 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   200 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.6.2011 v znení spoločenskej zmlluvy zo dňa17.8.2011 v súlade s ust. §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2011.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2013.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 461/2017, NZ 26567/2017, NCRls 27130/2017 zo dňa 01.08.2017.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.10.2017 v znení dodatku k nemu.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1