Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286424

OBCHODNÉ MENO: GRAFFITI - X, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30171/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 49, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 

IČO: 35 870 923

DEŇ ZÁPISU: 27.11.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa a predaj nehnuteľností,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

6. činnosť ekonomických a organizačných pordcov,

7. činnosť účtovných poradcov,

8. poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb,

9. marketing-prieskum trhu a verejnej mienky,

10. administratívne práce,

11. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom,

12. nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom v rozsahu voľnej živnosti,

13. zemné a terénne úpravy,

14. búracie, výkopové, čistiace a upratovacie práce na stavbe,

15. omietkárske práce,

16. obkladačské práce,

17. tapetovanie,

18. maliarske a natieračské práce,

19. inštalovanie okien a dverí,

20. zariaďovanie interiéru nábytkom,

21. sklenárske práce,

22. podlahárstvo-kladenie podlahových krytín,

23. čisitace a upratovacie práce,

24. čistenie fasád a okien,

25. čistenie budov,

26. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t,

27. automatizované spracovanie údajov,

28. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

29. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

30. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Miroslav Smutný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 49, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 16.07.1959, Deň vzniku funkcie: 27.11.2003

Meno a priezvisko: Peter Smutný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 3189/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 26.10.1984, Deň vzniku funkcie: 01.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Smutný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 3189/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 26.10.1984

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva zo dňa 31.10.2003 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1