Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286420

OBCHODNÉ MENO: GALVÁNIHO 2, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28385/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 17/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 35 853 620

DEŇ ZÁPISU: 14.03.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,

4. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. prieskum trhu,

7. vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,

8. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,

9. organizovanie kultúrnospoločenských, športových podujatí a výstav,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Peter Malík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Zúbka 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 23.11.1971, Deň vzniku funkcie: 31.08.2006

Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Bernd Himmler, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aspangstraße 45/II, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1030 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 12.08.1975, Deň vzniku funkcie: 18.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Pokiaľ je vymenovaný iba jeden konateľ, v mene spoločnosti koná samostatne. Pokiaľ je vymenovaných viacero konateľov, konajú za spoločnosť vždy dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: CEE CZ Immobilien GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Friedrichstraße 10, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1010 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 240731 t

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou osvedčenou do notárskej zápisnice N 84/2003, Nz 15865/2003 zo dňa 4. 3. 2003 v zmysle Zák. č. 500/01 Z. z.

2. Notárska zápisnica N 72/04, Nz 6734/04 zo dňa 27.1.2004.

3. Uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 14.9.2004.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.5.2005. Zánik funkcie konateľa Christiana Haberera dňa 24.5.2005.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.09.2008.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.5.2009.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.07.2010.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.08.2011.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1