Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286421

OBCHODNÉ MENO: Gawaplast Slovakia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32720/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záruby 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 

IČO: 35 896 051

DEŇ ZÁPISU: 10.08.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť,

5. výskum trhu a verejnej mienky,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti,

7. leasingová činnosť,

8. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

9. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

11. organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí, školení a seminárov,

12. prenájom výpočtovej techniky, kopírovacích strojov a tlačiarní,

13. prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení,

14. čistiace a upratovacie práce,

15. prenájom a požičiavanie strojov, prístrojov, zariadení a ručného náradia,

16. oprava, údržba a rekonštrukcia vyhradených technických zariadení elektrických,

17. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

18. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Michal Kurčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 2200/16, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 30.10.1982, Deň vzniku funkcie: 10.08.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná za spoločnosť samostatne. Konateľ je oprávnený podpisovať za spoločnosť samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Veronika Herth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 16, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 19.09.1955, Deň vzniku funkcie: 25.07.2012

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Kurčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 16, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 17.05.1985, Deň vzniku funkcie: 25.07.2012

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Každý prokurista je na zastupovanie a podpisovanie oprávnený samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Veronika Herth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 16, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 19.09.1955

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Urs Herth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 16, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 08.04.1947

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 09.07.2004 v zmysle ust. §§ 24, 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.9.2007 o 10,00 hod. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.9.2007 o 11,00 hod..

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.03.2009 a zo dňa 22.05.2009.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.04.2012 a 15.07.2012.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.06.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1