Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286416

OBCHODNÉ MENO: Fortune Properties Pražská s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41083/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moskovská 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 

IČO: 36 610 038

DEŇ ZÁPISU: 15.06.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. reklamná, inzertná a propagačná činnosť,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb,

6. prieskum trhu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Luk Wouters, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jozef Cuyversstraat 2610, Názov obce: Wilrijk, Štát: Belgicko , Dátum narodenia: 19.03.1968, Deň vzniku funkcie: 28.11.2006

Meno a priezvisko: Johannes Lisman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue Princesse Grace 27, Názov obce: Monako, PSČ: 98000 , Štát: Monacké kniežatstvo , Dátum narodenia: 12.08.1952, Deň vzniku funkcie: 30.03.2007

Meno a priezvisko: Tom Luk A Eeckhout, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rosweg 75/C, Názov obce: Lennik, PSČ: 1750 , Štát: Belgické kráľovstvo , Dátum narodenia: 23.04.1975, Deň vzniku funkcie: 18.07.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Pán Johannes Lisman je oprávnený zastupovať spoločnosť a podpisovať v mene spoločnosti samostatne. P. Luk Frieda Marc Wouters a p. Thomas Luk A Eeckhout sú oprávnení zastupovať spoločnosť a podpisovať v mene spoločnosti spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Falcon Real Estate BEL S.à r.l., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue du General Georges S. Patton 5B, Názov obce: Strassen, PSČ: 8099 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B244897

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 31.05.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2006.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.03.2007.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2008.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.1.2010.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.07.2014.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.07.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1