Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286401

OBCHODNÉ MENO: Detské centrum Babičkine jasličky s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 137598/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 422/8A, Názov obce: Báhoň, PSČ: 900 84 

IČO: 47 546 450

DEŇ ZÁPISU: 23.11.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. počítačové služby

6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. vydavateľská činnosť

8. prenájom hnuteľných vecí

9. administratívne služby

10. Prevádzkovanie jaslí

11. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

13. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

16. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Eva Chnupová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 422/8A, Názov obce: Báhoň, PSČ: 900 84 , Dátum narodenia: 10.08.1965, Deň vzniku funkcie: 29.03.2019

Meno a priezvisko: Miroslav Chnup, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 422/8A, Názov obce: Báhoň, PSČ: 900 84 , Dátum narodenia: 31.12.1961, Deň vzniku funkcie: 29.03.2019

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Šimeková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 422/8A, Názov obce: Báhoň, PSČ: 900 84 , Dátum narodenia: 13.02.1990, Deň vzniku funkcie: 29.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ, a to každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Eva Chnupová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 422/8A, Názov obce: Báhoň, PSČ: 900 84 , Dátum narodenia: 10.08.1965

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Šimeková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 422/8A, Názov obce: Báhoň, PSČ: 900 84 , Dátum narodenia: 13.02.1990

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1