Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286405

OBCHODNÉ MENO: EDUDEUS s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 126772/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 

IČO: 51 451 956

DEŇ ZÁPISU: 08.03.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Vedenie účtovníctva

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Prípravné práce k realizácii stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Sebastián Pokrývka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vychylovka 254, Názov obce: Nová Bystrica, PSČ: 023 05 , Dátum narodenia: 29.08.1995, Deň vzniku funkcie: 08.03.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Sebastián Pokrývka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vychylovka 254, Názov obce: Nová Bystrica, PSČ: 023 05 , Dátum narodenia: 29.08.1995

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.2.2018 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1