Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286399

OBCHODNÉ MENO: CORDATUS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45556/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniankova 1668/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 

IČO: 36 767 069

DEŇ ZÁPISU: 20.04.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

2. vedenie účtovníctva,

3. činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov,

4. reklamná a propagačná činnosť,

5. kancelárske a sekretárske služby,

6. montáž sadrokartónu,

7. výroba drobných výrobkov z dreva v rozsahu voľnej živnosti,

8. pílenie a impregnácia dreva,

9. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

10. veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Peter Hasaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniankova 1668/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 27.11.1977, Deň vzniku funkcie: 20.04.2007

Meno a priezvisko: Zuzana Hasajová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniankova 1668/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 14.07.1980, Deň vzniku funkcie: 20.04.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločností koná každý konateľ samostane. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Hasaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniankova 1668/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 27.11.1977

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

Meno a priezvisko: Zuzana Hasajová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniankova 1668/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 14.07.1980

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 02.04.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1