Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286408

OBCHODNÉ MENO: Envirex, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 64367/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oravský Podzámok 60, Názov obce: Oravský Podzámok, PSČ: 027 41 

IČO: 45 471 533

DEŇ ZÁPISU: 09.04.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,

2. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba,

3. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom,

4. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

5. prípravné práce k realizácii stavby,

6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

11. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

12. počítačové služby,

13. prenájom hnuteľných vecí,

14. administratívne sIužby,

15. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

16. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Gabriela Naštická, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybany 173, Názov obce: Rybany, PSČ: 956 36 , Dátum narodenia: 30.01.1945, Deň vzniku funkcie: 09.04.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Gabriela Naštická, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybany 173, Názov obce: Rybany, PSČ: 956 36 , Dátum narodenia: 30.01.1945

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.3.2010 v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1