Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286406

OBCHODNÉ MENO: EHB Meridian, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 101854/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 696/37, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 48 004 251

DEŇ ZÁPISU: 08.01.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. Prieskum trhu a verejnej mienky

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Geodetické a kartografické činnosti

10. Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby

11. Energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov

12. Energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie - vykurovanie a príprava teplej vody

13. Výkon činnosti energetického audítora

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Svetlana Bartoňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Koziarke 9972/27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 05.04.1966, Deň vzniku funkcie: 08.01.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Svetlana Bartoňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 696/37, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 05.04.1966

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina zo dňa 15.12.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1