Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286402

OBCHODNÉ MENO: Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24230/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 4B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 35 813 474

DEŇ ZÁPISU: 30.05.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. leasingová činnosť,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

4. sprostredkovateľská činnosť,

5. poskytovanie úverov nebankových spôsobom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Lenka Glavinić Pivoňková, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Kavalírkou 299/6, Názov obce: Praha 5 - Košíře, PSČ: 150 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 31.08.1975, Deň vzniku funkcie: 01.07.2019

Meno a priezvisko: Mikuláš Přibyl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Labská 2673, Názov obce: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ: 250 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 13.12.1976, Deň vzniku funkcie: 01.04.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Pokiaľ je ustanovený len jeden konateľ, zastupuje tento spoločnosť samostatne. Pokiaľ je ustanovených viac konateľov, zastupujú spoločnosť vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Martin Benko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 14083/2C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 08.12.1982, Deň vzniku funkcie: 19.05.2017

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Pokiaľ sú ustanovení viacerí prokuristi, konajú za spoločnosť vždy dvaja prokuristi spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antala Staška 2027/79, Krč, Názov obce: Praha 4, PSČ: 140 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 257 23 758

Výška vkladu: 1 324 438,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 324 438,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co. KG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Frölingstr. 15 - 31, Názov obce: Bad Homburg v.d. Höhe, PSČ: 61352 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRA 3330

Výška vkladu: 69 708,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 69 708,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 394 146,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 394 146,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 2.5.2001 do notárskej zápisnice N 320/01, Nz 305/01 v zmysle §§ 56-75 a §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.11.2001.

3. Notárska zápisnica č. N 1026/02, Nz 967/02 zo dňa 12.11.2002 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy. Zmena obchodného mena z pôvodného Slovenský Leasing, spol. s r.o. na nové Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.

4. Notárska zápisnica N 108/2003, Nz 12560/2003 zo dňa 20.02.2003, do ktorej bolo spísané rozhodnutie jediného spoločníka o zmene sídla spoločnosti.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia 16.12.2003. Spoločenská zmluva z 23.12.2003.

6. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 13.01.2006 o dosiahnutie zhody zápisu v obchodnom registri v časti štatutárneho orgánu.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.8.2008.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2008.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.11.2008.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2010.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.2010.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1