Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286403

OBCHODNÉ MENO: D-interier, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 153140/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 1431/61, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12 

IČO: 51 917 939

DEŇ ZÁPISU: 05.09.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Stolárstvo

2. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

3. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosti v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Juraj Melich, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 1431/61, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12 , Dátum narodenia: 11.06.1983, Deň vzniku funkcie: 05.09.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Juraj Melich, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 1431/61, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12 , Dátum narodenia: 11.06.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1