Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286397

OBCHODNÉ MENO: CEDOME, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 65159/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farského 1270/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 45 566 305

DEŇ ZÁPISU: 18.05.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. reklamné a marketingové služby,

6. prieskum trhu a verejnej mienky,

7. počítačové služby,

8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

9. vydavateľská činnosť,

10. faktoring a forfaiting,

11. administratívne služby,

12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

13. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

14. prevádzkovanie športových zariadení,

15. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,

16. prípravné práce k realizácii stavby,

17. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

18. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

19. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

20. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

21. finančný lízing,

22. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

23. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

24. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

25. prenájom hnuteľných vecí,

26. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,

27. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

28. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

29. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,

30. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,

31. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta

32. Poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Falis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farského 1270/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 28.10.1980, Deň vzniku funkcie: 18.05.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná navonok samostatne a v plnom rozsahu. Za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Falis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farského 1270/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 28.10.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 03.05.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1