Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286384

OBCHODNÉ MENO: AspenStaff, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52241/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klariská 7, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 44 144 440

DEŇ ZÁPISU: 13.05.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu,

2. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

4. administratívne služby,

5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

8. reklamné a marketingové služby,

9. počítačové služby,

10. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

11. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,

12. správa bytového, alebo nebytového fondu,

13. prenájom hnuteľných vecí

14. prenájom nehnuteľností

15. činnosť agentúry dočasného zamestnávania

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Michálek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kempelenova 728/17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 18.11.1977, Deň vzniku funkcie: 29.09.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene Spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. V prípade, že je vymenovaných viac konateľov, v mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne. Konateľ konajúci a podpisujúci za Spoločnosť je povinný k svojmu menu a priezvisku aj funkciu a obchodné meno Spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Michálek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kempelenova 728/17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 18.11.1977

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.04.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.09.2008.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.9.2009.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1