Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286385

OBCHODNÉ MENO: ATOMstudio s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 119249/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eisnerova 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 

IČO: 50 840 126

DEŇ ZÁPISU: 27.04.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Administratívne služby

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

9. Poskytovanie služieb autorizovaného architekta podľa §4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. arch. Martin Hudec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetoslavov 336, Názov obce: Kvetoslavov, PSČ: 930 41 , Dátum narodenia: 13.08.1988, Deň vzniku funkcie: 27.04.2017

Meno a priezvisko: Ing. arch. Katarína Bergerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eisnerova 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 24.07.1988, Deň vzniku funkcie: 27.04.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. arch. Martin Hudec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetoslavov 336, Názov obce: Kvetoslavov, PSČ: 930 41 , Dátum narodenia: 13.08.1988

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. arch. Katarína Bergerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eisnerova 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 24.07.1988

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1