Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286382

OBCHODNÉ MENO: Arboria E1, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 116689/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 

IČO: 50 645 765

DEŇ ZÁPISU: 20.01.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

5. prenájom hnuteľných vecí,

6. prieskum trhu a verejnej mienky,

7. administratívne služby,

8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

9. prípravné práce k realizácii stavby,

10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

11. inžinierska činnosť a stavebné cenárstvo.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Zoltán Müller, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mínešská 1466/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 24.05.1973, Deň vzniku funkcie: 22.05.2017

Meno a priezvisko: Eric Lux, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue des Bruyeres 22, Názov obce: Howald, PSČ: L-1274 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Dátum narodenia: 19.12.1967, Deň vzniku funkcie: 22.05.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Z.M. s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , IČO 35 906 189

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 85/ZZ/2021, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 15.04.2021

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Všeobecná úverová banka, a.s. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 829 90 , IČO 31 320 155

Obchodné meno/názov: Ikopart 1, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue des Bruyeres 22, Názov obce: Howald, PSČ: L-1274 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B 88490

Výška vkladu: 6 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 750,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 86/ZZ/2021, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 15.04.2021

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Všeobecná úverová banka, a.s. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 829 90 , IČO 31 320 155

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.05.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1