Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286387

OBCHODNÉ MENO: AVUS International, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29370/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mliekárenská 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 35 863 137

DEŇ ZÁPISU: 04.08.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

3. administratívne služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Lucia Šebestová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súmračná 32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 22.06.1982, Deň vzniku funkcie: 01.07.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý z nich samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: AVUS worldwide claims service GmbH & Co. KG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blumauerstrasse 25, Názov obce: Linz, PSČ: A-4020 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 22290f

Výška vkladu: 51 119,000000 EUR, Rozsah splatenia: 51 119,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Peter L. Botham Gesellschaft m. b. H., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gärtnergasse 15, Názov obce: Viedeň, PSČ: A-1030 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 46511 z

Výška vkladu: 21 908,000000 EUR, Rozsah splatenia: 21 908,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  73 027,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  73 027,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.5.2003 v zmysle § § 57, 105 a nasl. obchodného zákonníka.

2. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 28.9.2005- rozhodnutie o zvýšení základného imania spoločnosti.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.4.2006.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2007.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2009.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2011.

7. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2014.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.04.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1