Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286379

OBCHODNÉ MENO: AKVALS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 100191/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osadná 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 

IČO: 47 811 536

DEŇ ZÁPISU: 13.06.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

7. Počítačové služby

8. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Finančný leasing

10. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

11. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

12. Faktoring a forfaiting

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Čistiace a upratovacie služby

16. Vedenie účtovníctva

17. Reklamné a marketingové služby

18. Prieskum trhu a verejnej mienky

19. Prípravné práce k realizácii stavby

20. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

21. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

22. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

23. Odevná výroba

24. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

25. Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku

26. Výroba výrobkov z papiera

27. Keramická výroba

28. Výroba hračiek a hier

29. Výroba bižutérie a suvenírov

30. Výroba sviečok

31. Textilná výroba

32. Sprievodca cestovného ruchu

33. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

34. Údenárska výroba

35. Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny

36. Výroba mlynských výrobkov

37. Výroba a spracovanie cukru

38. Výroba kakaa, výrobkov z kakaa a cukroviniek,

39. Výroba chuťových prísad a korenín

40. Spracovanie a úprava čaju a kávy

41. Výroba nápojov

42. Výroba kŕmnych zmesí

43. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo

44. Výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumovaných a toaletných prípravkov

45. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

46. Prevádzkovanie výdajne stravy

47. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)

48. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

49. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

50. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

51. Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie

52. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Slavomíra Halašiová, Bydlisko: Názov obce: Obeckov 28, PSČ: 991 05 , Dátum narodenia: 10.10.1977, Deň vzniku funkcie: 02.07.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Anna Habdáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heyrovského 4636/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 14.07.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.10.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1