Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286381

OBCHODNÉ MENO: amena display, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 103977/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heydukova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 

IČO: 48 152 846

DEŇ ZÁPISU: 08.05.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

3. výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov,

4. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,

5. prenájom hnuteľných vecí,

6. reklamné a marketingové služby,

7. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

8. Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

11. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

12. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

13. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

14. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

15. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

16. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Prieskum trhu a verejnej mienky

19. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

20. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

21. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Amena, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heydukova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 24.08.1984, Deň vzniku funkcie: 08.05.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Ak má spoločnosť jedného konbateľa, koná v mene spoločnosti konateľ samostatne. Ak má spoločnosť dvoch a viacerých konateľov, konajú v mene spoločnosti vždy spoločne dvaja konatelia. Písomnosti v mene spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí celé svoje meno a priezvisko a vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Amena, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heydukova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 24.08.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: JEREMIE Co - Investment Fund s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Paulínyho 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 47 254 734

Výška vkladu: 50 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 50 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Hewor Property Management s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klincová 37/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 44 471 564

Výška vkladu: 50 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 50 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   105 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   105 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 22.04.2015 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.06.2015.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1