Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286376

OBCHODNÉ MENO: Accura s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 114654/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 550/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 50 524 721

DEŇ ZÁPISU: 13.10.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Reklamné a marketingové služby

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Administratívne služby

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

10. Audit kybernetickej bezpečnosti

11. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Fábry, BSBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iršajská 700/16, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 25.07.1979, Deň vzniku funkcie: 03.09.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Oľga Tichá, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iršajská 700/16, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 06.12.1976

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Martin Fábry, BSBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iršajská 700/16, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 25.07.1979

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.02.2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1