Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286377

OBCHODNÉ MENO: ADRIAHOME, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 61463/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 50/C , Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 

IČO: 45 285 721

DEŇ ZÁPISU: 25.11.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie cestovnej agentúry,

2. reklamné činnosti,

3. maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností,

4. fotografické služby,

5. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Informačná činnosť

10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Dizajnérske činnosti

12. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

16. Poskytovanie služieb osobného charakteru

17. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

18. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

19. Prenájom hnuteľných vecí

20. Čistiace a upratovacie služby

21. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

22. Poskytovanie služieb v rybárstve

23. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

24. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

25. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

26. Verejné obstarávanie

27. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

28. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

29. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

30. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

31. Prevádzka malých plavidiel

32. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

33. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

34. Prevádzkovanie výdajne stravy

35. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

36. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

37. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

38. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

39. Administratívne služby

40. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

41. Prípravné práce k realizácii stavby

42. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Miroslava Martinčič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 50/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 14.07.1982, Deň vzniku funkcie: 25.11.2009

Meno a priezvisko: Marino Martinčic, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 50/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 16.03.1976, Deň vzniku funkcie: 25.11.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miroslava Martinčič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 50/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 14.07.1982

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Marino Martinčič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 50/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 16.03.1976

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 04.11.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1