Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286432

OBCHODNÉ MENO: HBR Consulting a.s. v likvidácii

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2632/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 821 09 

IČO: 35 802 979

DEŇ ZÁPISU: 21.12.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovanie obchodu a služieb,

4. reklamná a propagačná činnosť,

5. prieskum trhu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Marcel Sedlák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brumovická 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 05.09.1972, Deň vzniku funkcie: 02.07.2014

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Zdenko Kučera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brumovická 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 09.05.1971, Deň vzniku funkcie: 09.05.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene akciovej spoločnosti konajú a podpisujú členovia predstavenstva, každý samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Bekö, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 37, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01 , Dátum narodenia: 18.02.1973, Deň vzniku funkcie: 15.12.2017

Meno a priezvisko: Mgr. František Rácz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1610/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 21.12.1974, Deň vzniku funkcie: 26.11.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Malovec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrovského 2199/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 11.09.1977, Deň vzniku funkcie: 26.11.2018

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  99 600,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  99 600,000000 EUR

AKCIE

Počet: 300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   332,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 12.11.2022

Vstup do likvidácie - popis: Spoločnosť vstúpila do likvidácie ku dňu zápisu likvidátora do príslušného obchodného registra

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Mgr. Zdenko Kučera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brumovická 8418/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 09.05.1971

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: V mene spoločnosti likvidátor koná a podpisuje samostatne.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.12.2000 a rozhodnutím zakladateľov urobeným do notárskej zápisnice N 972/00 Nz 921/00 zo dňa 18.12.2000 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.4.2003.

3. Notárska zápisnica N 709/2003, Nz 74574/2003 zo dňa 26.8.2003.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2007

5. Notárska zápisnica N 1537/2011, Nz 37759/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2011

6. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 2215/2014, Nz 25140/2014, NCRls 25601/2014 zo dňa 02.07.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1