Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286395

OBCHODNÉ MENO: CAP FINANCE, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5767/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 

IČO: 47 166 312

DEŇ ZÁPISU: 25.05.2013

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Správa a údržba nehnuteľností v rozsahu voľných živností

5. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Hempfinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 10482/48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 13.05.1971, Deň vzniku funkcie: 01.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Katarína Gajdárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popolná 9117/51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 01.10.1979, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020

Meno a priezvisko: Alena Strempeková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čmelíkova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 14.01.1971, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020

Meno a priezvisko: Milan Chrenka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bulíkova 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 24.12.1978, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: áno

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.04.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 177/2013, Nz 14237/2013 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1