Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286458

OBCHODNÉ MENO: Medfin PZS, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3865/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 36 355 119

DEŇ ZÁPISU: 25.04.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrno-spoločenských a športových podujatí,

5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

7. reklamná a propagačná činnosť,

8. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti,

10. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Valaška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Pažiť 1124/35, Názov obce: Veľký Kýr, PSČ: 941 07 , Dátum narodenia: 12.12.1984, Deň vzniku funkcie: 21.01.2020

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďumbierska 34, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 28.01.1973, Deň vzniku funkcie: 01.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú členovia predstavenstva oprávnení samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Tóda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 1578/20, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 18 , Dátum narodenia: 27.01.1984, Deň vzniku funkcie: 01.12.2017

Meno a priezvisko: Mgr. Maroš Nešťák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová pri Senci 890, Názov obce: Kráľová pri Senci, PSČ: 900 50 , Dátum narodenia: 07.12.1976, Deň vzniku funkcie: 19.04.2018

Meno a priezvisko: MUDr. Róbert Hill, PhD., PHM, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 68, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 14.12.1972, Deň vzniku funkcie: 19.04.2018

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ProCare, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 23-25, Názov obce: Bratislava 5, PSČ: 851 01 

Obchodné meno/názov: ProCare, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 23-25, Názov obce: Bratislava 5, PSČ: 851 01 , IČO 35 890 568

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 20 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 660,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 106/2006, Nz 13363/2006, NCRls 13286/2006 dňa 06.04.2006 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Notárska zápisnica N 72/2008 Nz 14765/2008 zo dňa 09.04.2008 - mimoriadne valné zhromaždenie.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2008. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.06.2008.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.10.2008.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2009.

6. Notárska zápisnica N 159/2009, Nz 19517/2009 zo dňa 10.06.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.09.2011.

8. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.01.2012.

9. Notárska zápisnica č. N 211/2013, Nz 33616/2013 zo dňa 30.09.2013 osvedčujúca zmenu sídla a obchodného mena spoločnosti z Medfin, pracovná zdravotná služba, a.s.; skrátený názov: Medfin, PZS, a.s. na Medfin PZS, a. s.

10. Notárska zápisnica č. N 12/2014, Nz 1136/2014, NCRls 1144/2014 zo dňa 15.01.2014.

11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.02.2016.

12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.08.2016.

13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.01.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1