Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286514

OBCHODNÉ MENO: Winners Group, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4463/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 73, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 

IČO: 44 092 890

DEŇ ZÁPISU: 22.04.2008

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. automatizované spracovanie údajov,

4. reklamná a propagačná činnosť,

5. prieskum trhu a verejnej mienky,

6. faktoring a forfaiting,

7. administratívna práca,

8. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

9. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. doplnkového dôchodkového sporenia, 4. prijímania vkladov, 5. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, 6. starobného dôchodkového sporenia

10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ľuboš Zubaľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pustá dolina 13498/15, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 06.05.1983, Deň vzniku funkcie: 06.08.2008

Meno a priezvisko: Mgr. Marián Janiga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Kráľa 28, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 26.03.1979, Deň vzniku funkcie: 06.08.2008

Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Zubaľová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pustá dolina 13498/15, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 15.03.1983, Deň vzniku funkcie: 06.08.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva vždy spoločne a podpisujú sa tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Miloš Ortuta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Wilec hôrkou 35, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 29.05.1985, Deň vzniku funkcie: 30.05.2022

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Deďo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 3A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 18.04.1981, Deň vzniku funkcie: 21.10.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Gregor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 3718/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 13.05.1981, Deň vzniku funkcie: 21.10.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je podmienený súhlasom predstavenstva.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Exclusive Sales Company, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zeleninárska 1, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 12 , IČO 45 571 783

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 30/2008, Nz 12191/2008 dňa 25.03.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.08.2008. vo forme not. zápinice N 5862/2008 Nz 33333/2008.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1535/2009, Nz 12707/2009, NCRls 12860/2009 zo dňa 22.04.2009.

4. Notárska zápisnica N 13/2010, Nz 18081/2010 zo dňa 21.05.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.

5. Notárska zápisnica N 14/2011, Nz 1915/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.01.2011

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.02.2011

7. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 206/2014, Nz 13174/2014, NCRls 13418/2014 zo dňa 04.04.2014.

8. Notárska zápisnica č. N 305/2014, Nz 22889/2014, NCRls 23307/2014 zo dňa 17.06.2014.

9. Notárska zápisnica N 244/2014, Nz 29067/2014, NCRls 29669/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.

10. Notárska zápisnica č. N 389/2018, Nz 56490/2018, NCRls 57126/2018 zo dňa 14.12.2018, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 07.12.2018. Zmluva o zlúčení zo dňa 14.12.2018 vo forme notárskej zápisnice č. N 390/2018, Nz 56491/2018, NCRls 57127/2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1