Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R286370

OBCHODNÉ MENO: Whale Invest j. s. a.

ODDIEL: Sja

VLOŽKA ČÍSLO: 241/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tománkova 3548/2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 

IČO: 55 009 000

DEŇ ZÁPISU: 12.11.2022

PRÁVNA FORMA: Jednoduchá spoločnosť na akcie

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom hnuteľných vecí

2. Administratívne služby

3. Vedenie účtovníctva

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Reklamné a marketingové služby

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Goran Simonovski, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moravská 8/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 24.01.1978, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Martin Troják, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakytníková 501/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 20.12.1978, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene jednoduchej spoločnosti na akcie:V mene spoločnosti konajú a podpisujú s právnym následkom pre spoločnosť obaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 900 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť je obmedzená v zmysle článku VI. (Obmedzenie prevoditeľnosti akcií) bodov 6.1 až 6.12 stanov spoločnosti.

Počet: 100 , Druh: akcie s osobitnými právami , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť je obmedzená v zmysle článku VI. (Obmedzenie prevoditeľnosti akcií) bodov 6.1 až 6.12 stanov spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1