Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R286366

OBCHODNÉ MENO: TZ-EURO GROUP s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 164807/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orechová 5053/99, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 

IČO: 55 040 691

DEŇ ZÁPISU: 12.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Textilná výroba

2. Odevná výroba

3. Výroba bižutérie a suvenírov

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

6. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

12. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

13. Sťahovacie služby

14. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

15. Kuriérske služby

16. Finančný lízing

17. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

18. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

19. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

20. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

21. Fotografické služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Závoczki, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orechová 5053/99, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 28.05.1990, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tomáš Závoczki, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orechová 5053/99, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 28.05.1990

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: TZ-consulting s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orechová 5053/99, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , IČO 54 580 307

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1