Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R286361

OBCHODNÉ MENO: Saudi Slovak Business s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 164756/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvojkrížna 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 

IČO: 54 909 881

DEŇ ZÁPISU: 12.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Chov vybraných druhov zvierat

3. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

4. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

5. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

6. Poskytovanie služieb v rybárstve

7. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

8. Výroba potravinárskych výrobkov

9. Výroba kŕmnych zmesí

10. Výroba nápojov

11. Textilná výroba

12. Odevná výroba

13. Spracovanie kože

14. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

15. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

16. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

17. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

18. Výroba koksu a rafinovaných produktov

19. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

20. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

21. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

22. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

23. Keramická výroba

24. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

25. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu

26. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

27. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

28. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

29. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

30. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

31. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

32. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

33. Výroba bižutérie a suvenírov

34. Výroba hudobných nástrojov

35. Výroba hračiek a hier

36. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

37. Výroba sviečok a tieniacej techniky

38. Výroba zdravotníckych pomôcok

39. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

40. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

41. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

42. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

43. Prípravné práce k realizácii stavby

44. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

45. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

46. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

47. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

48. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

49. Sťahovacie služby

50. Prevádzka malých plavidiel

51. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

52. Prevádzkovanie úschovní

53. Kuriérske služby

54. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

55. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

56. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

57. Prevádzkovanie výdajne stravy

58. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

59. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

60. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

61. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

62. Finančný lízing

63. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

64. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

65. Faktoring a forfaiting

66. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

67. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

68. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

69. Vedenie účtovníctva

70. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

71. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

72. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

73. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

74. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

75. Dizajnérske činnosti

76. Fotografické služby

77. Služby požičovní

78. Prenájom hnuteľných vecí

79. Informačná činnosť

80. Čistiace a upratovacie služby

81. Administratívne služby

82. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

83. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

84. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

85. Poskytovanie sociálnych služieb

86. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

87. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

88. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

89. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

90. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

91. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

92. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

93. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Karim Mahamid, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Alexyho 2954/1A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 28.10.1963, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: M.Hussameddin Alhafez, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nadhat Alshareq Salamah Dis. 2083 2083, Názov obce: Džidda, PSČ: 234 37 , Štát: Saudskoarabské kráľovstvo , Dátum narodenia: 16.11.1974

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Rania Milyani Mowafak M, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nadhat Alshareq Salamah Dis. 2083, Názov obce: Džidda, PSČ: 234 37 , Štát: Saudskoarabské kráľovstvo , Dátum narodenia: 13.10.1973

Výška vkladu: 6 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Karim Mahamid, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Alexyho 2954/1A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 28.10.1963

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Adel Alsahafi Abdulghani A, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nadhat Alshareq Salamah Dis. 2083, Názov obce: Džidda, PSČ: 234 37 , Štát: Saudskoarabské kráľovstvo , Dátum narodenia: 01.07.1973

Výška vkladu: 12 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 12 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1