Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R286359

OBCHODNÉ MENO: PHH Europe s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 164787/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Vajnorská 17/E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 54 991 439

DEŇ ZÁPISU: 12.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

4. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

5. Navrhovanie a konštrukcia elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Phillip Hardy Rosen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaspersdiek 19, Názov obce: Hamburg, PSČ: 22395 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 07.11.1980, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti každý samostatne. Za spoločnosť sa konateľ podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Phillip Hardy Rosen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaspersdiek 19, Názov obce: Hamburg, PSČ: 22395 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 07.11.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1