Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R286352

OBCHODNÉ MENO: lionbear s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 164757/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fongová 10178/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 

IČO: 54 937 191

DEŇ ZÁPISU: 12.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Vedenie účtovníctva

9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Administratívne služby

11. Faktoring a forfaiting

12. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

13. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

14. Finančný lízing

15. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Baranovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fongová 10178/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 16.07.1978, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť je navonok zastupovaná konateľmi samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konateľ pripojí svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Baranovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fongová 10178 / 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 16.07.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1