Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R286335

OBCHODNÉ MENO: Binary Plantation s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 164785/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 

IČO: 54 969 069

DEŇ ZÁPISU: 12.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Administratívne služby

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Vedenie účtovníctva

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

14. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

17. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

18. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

19. Čistiace a upratovacie služby

20. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Martin Nemčič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. parašutistov 261/29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 01.09.1985, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Lumír Reviľák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 583/53, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 30.10.1989, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje jeden konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Nemčič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. parašutistov 261/29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 01.09.1985

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Lumír Reviľák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 583/53, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 30.10.1989

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1