Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R286332

OBCHODNÉ MENO: Ambulancia zdravia Závod, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 164755/B

SÍDLO:  Názov obce: Závod 111, PSČ: 908 72 

IČO: 54 958 351

DEŇ ZÁPISU: 12.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Čistiace a upratovacie služby

6. Administratívne služby

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

10. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

13. Vedenie účtovníctva

14. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

15. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

16. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

17. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

18. Poskytovanie sociálnych služieb

19. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

20. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Prelec, Bydlisko: Názov obce: Závod 111, PSČ: 908 72 , Dátum narodenia: 15.02.1955, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Prelec, Bydlisko: Názov obce: Závod 111, PSČ: 908 72 , Dátum narodenia: 15.02.1955

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1