Obchodný vestník 219/2022 Zbierka listín Deň vydania: 15.11.2022
R286301
Okresný súd Nitra - Zbierka listín

Spoločnosť Amelia services s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58230/N-Zbl, so sídlom: Štúrová 28, 946 13 Okoličná na Ostrove, IČO: 54 849 101, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 05.09.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 27.08.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 05.09.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 05.09.2022

Spoločnosť Arping, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34796/N-Zbl, so sídlom: E.B.Lukáča 1143/28, 936 01 Šahy, IČO: 47 217 316, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť ARTIX AC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46335/N-Zbl, so sídlom: Loka Nová Stráž - záhrady 5756, 945 01 Komárno, IČO: 51 333 058, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spol.
Dátum doručenia: 06.10.2022
- SZ
Dátum doručenia: 06.10.2022

Spoločnosť BEVAR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36783/N-Zbl, so sídlom: Hadovská 870, 945 01 Komárno, IČO: 47 627 018, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť BVH company, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36439/N-Zbl, so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 47 599 618, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 21.09.2022
- Úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 21.09.2022
- Zápisnica z VZ, Prezenčná listina
Dátum doručenia: 21.09.2022

Spoločnosť CORONARY, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20317/N-Zbl, so sídlom: Bazovského 418/20 , 949 01 Nitra, IČO: 36 807 508, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Coronary vyhlasenie statutarneho organu.asice
Dátum doručenia: 29.09.2022
- rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 29.09.2022

Spoločnosť CreRes s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26503/N-Zbl, so sídlom: Ul. roľníckej školy 10, 945 01 Komárno, IČO: 45 522 715, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 23.09.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 23.09.2022

Spoločnosť Didie s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39112/N-Zbl, so sídlom: Mierová 21, 941 11 Palárikovo, IČO: 48 225 525, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- listina pritomnych.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- podpisovy vzor konatela.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť ECOSMART, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33879/N-Zbl, so sídlom: Nábrežná 4623/55, 940 02 Nové Zámky, IČO: 47 063 980, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- N 646/2022 - Rozhodnutie spoločníka, Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 16.09.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 16.09.2022

Spoločnosť EGD Consulting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58419/N-Zbl, so sídlom: Komenského 317/135, 943 01 Štúrovo, IČO: 54 936 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 28.09.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 28.09.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 28.09.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 28.09.2022

Spoločnosť EUROMEDIA GROUP, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57318/N-Zbl, so sídlom: Palánok 1, 949 01 Nitra, IČO: 52 383 156, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť F. M. T. Group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17848/N-Zbl, so sídlom: Ul. sv. Michala 4, 934 01 Levice, IČO: 36 285 846, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť Fleet Solutions, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27912/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká cesta 2, 945 01 Komárno, IČO: 45 685 819, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 23.09.2022

Spoločnosť Foods for future s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58228/N-Zbl, so sídlom: Kasalova 581/27, 949 01 Nitra, IČO: 54 863 287, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 05.09.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 05.09.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 05.09.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 05.09.2022

Spoločnosť FRADEX recycling s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30064/N-Zbl, so sídlom: Továrenská 3682/47, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 315 870, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spolocnika.pdf.asice
Dátum doručenia: 12.10.2022
- UZ_SZ_
Dátum doručenia: 12.10.2022
- Vyhlasenie o splateni imania
Dátum doručenia: 12.10.2022

Spoločnosť FRUTELA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52284/N-Zbl, so sídlom: Pri mlyne 811/47, 951 15 Mojmírovce, IČO: 53 275 161, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok k Zakladateľskej listine
Dátum doručenia: 06.10.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 06.10.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 06.10.2022
- Úplné znenie Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 06.10.2022

Spoločnosť Gala Group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58399/N-Zbl, so sídlom: Bátorove Kosihy 377, 946 34 Bátorove Kosihy, IČO: 54 928 443, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 26.09.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 26.09.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 26.09.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 26.09.2022

Spoločnosť GD – con, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43836/N-Zbl, so sídlom: Kasárenská 2, 949 01 Nitra, IČO: 46 792 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 27.09.2022
- ZL
Dátum doručenia: 27.09.2022

Spoločnosť GN Logistic s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46856/N-Zbl, so sídlom: Hradná 9/32, 945 01 Komárno, IČO: 51 455 722, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť HypSon trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57686/N-Zbl, so sídlom: Modrany 395, 946 33 Modrany, IČO: 54 652 251, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa
Dátum doručenia: 15.08.2022
- úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 15.08.2022

Spoločnosť JORAagro s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41642/N-Zbl, so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 50 507 249, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 22.09.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 22.09.2022

Spoločnosť KomáromiGlass 2000 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58417/N-Zbl, so sídlom: Vodná ul. 2915/11, 945 01 Komárno, IČO: 54 932 530, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 28.09.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 28.09.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 28.09.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 28.09.2022

Spoločnosť LIOLUS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53268/N-Zbl, so sídlom: Ku Bratke 11, 934 01 Levice, IČO: 53 527 496, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- osvedcenie_o_zivnostenskom_opravneni_-_
Dátum doručenia: 22.09.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka LIOLUS.asice
Dátum doručenia: 22.09.2022
- Spolocenska_zmluva LIOLUS - 15.09.2022.asice
Dátum doručenia: 22.09.2022

Spoločnosť LOFT CONTAINERS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54012/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 53 704 240, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 20.09.2022
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 20.09.2022

Spoločnosť Loitte s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58018/N-Zbl, so sídlom: Jazdecká 5207/16, 940 02 Nové Zámky, IČO: 54 806 721, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 21.09.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 21.09.2022
- Zápisnica z rokovania VZ
Dátum doručenia: 21.09.2022

Spoločnosť M Luxury - Real estate s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53307/N-Zbl, so sídlom: Komárňanská cesta 13, 940 02 Nové Zámky, IČO: 53 500 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 28.09.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 28.09.2022

Spoločnosť MF7 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58418/N-Zbl, so sídlom: Ul. Z. Nejedlého 2878/59, 934 05 Levice, IČO: 54 931 851, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 28.09.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 28.09.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 28.09.2022

Spoločnosť MK – GASTRO CLEAN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57027/N-Zbl, so sídlom: Palánok 1, 949 01 Nitra, IČO: 50 795 155, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť MULTIFLOOR SLOVAKIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58229/N-Zbl, so sídlom: ul. Biskupa Királya 2857/35, 945 01 Komárno, IČO: 54 874 254, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 05.09.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 05.09.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 05.09.2022
- Ustanovenie konateľa do funkcie
Dátum doručenia: 05.09.2022

Spoločnosť PREMIER-TRADE-SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39843/N-Zbl, so sídlom: Senný trh 3116/7, 945 01 Komárno, IČO: 50 013 165, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Zápisnica valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť Sanus Per Aquam s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34391/N-Zbl, so sídlom: Malodunajská 46, 946 37 Moča, IČO: 47 189 738, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 29.09.2022
- upl_zn_zakl_list.asice
Dátum doručenia: 29.09.2022

Spoločnosť Shoe-manic s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42628/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 50 744 356, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Záapisnica z VZ
Dátum doručenia: 05.09.2022
- Podpisový vzor likvidátora
Dátum doručenia: 05.09.2022

Spoločnosť Spolbyt Group, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58227/N-Zbl, so sídlom: Komárňanská 175, 947 01 Hurbanovo, IČO: 54 863 589, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 05.09.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 05.09.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 05.09.2022
- Súhlas s menovaním konateľa
Dátum doručenia: 05.09.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 05.09.2022

Spoločnosť STARÝ ORECH, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15295/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká 157, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 564 869, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť STAVBA A INŽINIERING, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14448/N-Zbl, so sídlom: Štúrova 412, 952 01 Vráble, IČO: 36 557 277, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 04.10.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 04.10.2022
- Prezenčná listina
Dátum doručenia: 04.10.2022
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 04.10.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 04.10.2022
- Dodatok č. 9 k SZ
Dátum doručenia: 04.10.2022

Spoločnosť SzD Quality Controll s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47416/N-Zbl, so sídlom: Košická 668/7, 945 01 Komárno, IČO: 52 162 290, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- nová SZ
Dátum doručenia: 27.09.2022
- rozhodnutie spoločníka SzD Quality.asice
Dátum doručenia: 27.09.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 27.09.2022

Spoločnosť SZI LOGISTIC SYSTEM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50994/N-Zbl, so sídlom: Gazdovská 772/21, 945 01 Komárno, IČO: 50 439 073, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 16.09.2022
- ŽO
Dátum doručenia: 16.09.2022
- Zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 16.09.2022

Spoločnosť Z&M Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24224/N-Zbl, so sídlom: Eötvösa 57/20, 945 05 Komárno, IČO: 44 649 851, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ, Prezenčná listina
Dátum doručenia: 14.07.2022
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 14.07.2022

Spoločnosť Zaryan Group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58398/N-Zbl, so sídlom: Štúrová 28, 946 13 Okoličná na Ostrove, IČO: 54 851 793, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 27.08.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 27.08.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 27.08.2022
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 27.08.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1