Obchodný vestník 219/2022 Zbierka listín Deň vydania: 15.11.2022
R286300
Okresný súd Prešov - Zbierka listín

Spoločnosť ALMACEN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23512/P-Zbl, so sídlom: Levočská 3661/47, 058 01 Poprad, IČO: 45 716 013, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ALMACEN-R,D - RJS+dodatok.asice
Dátum doručenia: 27.10.2022
- ALMACEN-ZL.asice
Dátum doručenia: 27.10.2022
- dok_457160138278246_-_26.08.2022_09_36_22_-_26.08.2022_09_37_06 (5).asice
Dátum doručenia: 27.10.2022
- Lic1.asice
Dátum doručenia: 27.10.2022
- Lic2.asice
Dátum doručenia: 27.10.2022

Spoločnosť AUTONOVA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 373/P-Zbl, so sídlom: Priemyselný areál Východ, súp. č. 3406, 058 01 Poprad, IČO: 31 649 513, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Auxiliaris s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33778/P-Zbl, so sídlom: Popradská 6, 080 01 Prešov, IČO: 50 609 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ROZH1S.zep
Dátum doručenia: 31.10.2022
- Dodatok.zep
Dátum doručenia: 31.10.2022
- osvedcenie_Auxiliaris_s.r.o._-_26.10.2022_15_02_28_-_26.10.2022_15_02_50.asice
Dátum doručenia: 31.10.2022

Spoločnosť BUKOCEL, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10011/P-Zbl, so sídlom: Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, IČO: 36 445 461, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť DETSKÉ LEKÁRSTVO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15651/P-Zbl, so sídlom: Sv. Pavla 33, 082 33 Chminianska Nová Ves, IČO: 36 500 372, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 27.09.2022
- uplne znenie spolocenskej zmluvy .asice
Dátum doručenia: 27.09.2022

Spoločnosť DIENST SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19673/P-Zbl, so sídlom: Gerlachov 210, 086 04 Gerlachov, IČO: 43 893 490, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Dr. Fleming, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44902/P-Zbl, so sídlom: Československých letcov 2530/53A, 080 06 Ľubotice, IČO: 55 021 778, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 31.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 31.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 31.10.2022

Spoločnosť Esteam dent s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44205/P-Zbl, so sídlom: Letná 3370/21, 058 01 Poprad, IČO: 54 571 642, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 19.04.2022
- osvedčenie
Dátum doručenia: 19.04.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 19.04.2022

Spoločnosť GAME POINT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41476/P-Zbl, so sídlom: Slnečná 2578/3A, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 53 488 440, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- GAME POINT_zapisnica z VZ_24.10.2022.asice
Dátum doručenia: 31.10.2022
- GAME POINT_dodatok 1 k SZ.asice
Dátum doručenia: 31.10.2022
- GAME POINT_uplne znenie SZ_25.10.2022.asice
Dátum doručenia: 31.10.2022

Spoločnosť GM Craft s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28329/P-Zbl, so sídlom: Budatínska 16, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 47 318 473, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Spolocenska zmluva.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Osvedcenie o zivnostenskom opravneni.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Vzorovy podpis.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť Hydronika Slovakia a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10530/P-Zbl, so sídlom: Duklianska 21/1410, 085 01 Bardejov, IČO: 51 204 941, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť CHALETS SLOVAKIA, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10591/P-Zbl, so sídlom: Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 53 863 534, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Za´pisnica.asice
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 28.10.2022

Spoločnosť KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10382/P-Zbl, so sídlom: Strojnícka 15, 080 01 Prešov, IČO: 36 447 269, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť KLODY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36618/P-Zbl, so sídlom: Mudroňova 4965/13, 080 01 Prešov, IČO: 51 770 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť KTMP Slovakia, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38647/P-Zbl, so sídlom: Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné, IČO: 52 492 192, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť MAB 07, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44658/P-Zbl, so sídlom: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 823 927, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- GoodEyes - zápisnica z VZ - rev EA 03.11.2022.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022
- dok_548239278346307_-_26.10.2022_11_16_36_-_26.10.2022_11_17_05.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Vyhlásenie konateľa a podpisový vzor 2.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Vyhlásenie konateľa a podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť Mgr. Michal Marton, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44648/P-Zbl, so sídlom: Hlavná 2952/20, 080 01 Prešov, IČO: 54 873 053, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie VZ - Marton_.asice
Dátum doručenia: 28.10.2022
- nbs_poistenie zaistenie_1.asice
Dátum doručenia: 28.10.2022
- nbs_poskytovanie uvereov_2.asice
Dátum doručenia: 28.10.2022
- nbs_prijimanie vkladov_3.asice
Dátum doručenia: 28.10.2022
- nbs_kapitalovy trh_4.asice
Dátum doručenia: 28.10.2022
- nbs_starobne dochodkove sporenie_5.asice
Dátum doručenia: 28.10.2022
- nbs_doplnkove dochodkove sporenie_6.asice
Dátum doručenia: 28.10.2022

Spoločnosť MJK Consulting Engineers s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44903/P-Zbl, so sídlom: Veľký Lipník 92, 065 33 Veľký Lipník, IČO: 55 017 908, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť NEDELER service s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42003/P-Zbl, so sídlom: Jesenná ulica 777/34, 082 52 Dulova Ves, IČO: 53 689 631, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 04/2021 - 12/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť PARE INVEST s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21672/P-Zbl, so sídlom: Hlavná 199/73, 086 41 Raslavice, IČO: 44 779 593, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Peak Addiction, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37356/P-Zbl, so sídlom: Severná 1310, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 52 048 586, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Penzión Rouse s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26752/P-Zbl, so sídlom: Andraščíkova 621/4, 085 01 Bardejov, IČO: 46 837 825, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť PETROLTRANS, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10529/P-Zbl, so sídlom: Dlhé hony 5268/9, 058 01 Poprad, IČO: 36 592 170, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť PNEUSERVIS M&J, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24841/P-Zbl, so sídlom: Bardejovská Zábava 1941/84, 085 01 Bardejov, IČO: 46 322 426, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť POLSTAR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12732/P-Zbl, so sídlom: Pod Vinbargom 1, 085 01 Bardejov, IČO: 36 472 158, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť POLYFORM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1322/P-Zbl, so sídlom: Terézie Vansovej 10, 065 03 Podolínec, IČO: 31 679 137, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za obdobie 04/2021 - 03/2022
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za obdobie 04/2021 - 03/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2021 - 03/2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Print Cup s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37058/P-Zbl, so sídlom: Puškinova 499/11, 085 01 Bardejov, IČO: 51 961 695, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť REAL TOP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38430/P-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 443/9, 083 01 Sabinov, IČO: 52 462 013, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť RICEFOOD s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43354/P-Zbl, so sídlom: Hlavná 138/58, 082 56 Pečovská Nová Ves, IČO: 54 293 260, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rice food rozhodnutie spoločníka doplnenie predmetu.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022
- RICEFOOD_s.r.o._-_osvedcenie_-_26.10.2022_11_31_13_-_26.10.2022_11_31_33.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť SBTEC s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40892/P-Zbl, so sídlom: Kukorelliho 1500/32, 066 01 Humenné, IČO: 53 248 953, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- sbtec-s.-r.-o._zapisnicavz.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- sbtec_spolocenska-zmluva-uz.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť STAVIER TRADE, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20735/P-Zbl, so sídlom: Sídlisko I 996, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 44 423 616, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť STIMME Anima s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30974/P-Zbl, so sídlom: Turany nad Ondavou 101, 090 33 Turany nad Ondavou, IČO: 44 510 420, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- STIMME Anima_Rozhodnutie jedine´ho spolocˇni´ka.pdf.asice
Dátum doručenia: 27.10.2022
- STIMME Anima_rozhodnutie VU´C.pdf.asice
Dátum doručenia: 27.10.2022

Spoločnosť TIMFI, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44904/P-Zbl, so sídlom: Primovce 636, 059 12 Hôrka, IČO: 54 941 288, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť Venima s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44791/P-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 54 802 822, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 24.10.2022
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 24.10.2022
- úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť ZU - MAD s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35500/P-Zbl, so sídlom: Brekov 266, 066 01 Brekov, IČO: 51 210 410, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1