Obchodný vestník 219/2022 Zbierka listín Deň vydania: 15.11.2022
R286299
Okresný súd Trnava - Zbierka listín

Spoločnosť 5th Generation spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44164/T-Zbl, so sídlom: Hubová 818/15, 931 01 Šamorín, IČO: 52 121 194, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 24.10.2022
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť A - DEMO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17422/T-Zbl, so sídlom: Topoľová 1, 951 31 Močenok, IČO: 36 274 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Absolon, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37512/T-Zbl, so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 45 729 484, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1038/T-Zbl, so sídlom: Bulharská 37/2, 917 01 Trnava, IČO: 18 049 401, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ z 3.11.2022
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť Agrosvih s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52757/T-Zbl, so sídlom: Matuškovská cesta 879/6, 924 01 Galanta, IČO: 54 985 986, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 20.10.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 20.10.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 20.10.2022
- Podpisový vzor konateľa Michal Švihran
Dátum doručenia: 20.10.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 07.11.2022

Spoločnosť Arkáda s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20164/T-Zbl, so sídlom: Revolučná Štvrť 973/26, 924 01 Galanta, IČO: 36 786 705, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Auberry s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37795/T-Zbl, so sídlom: Podhorská 84, 921 01 Banka, IČO: 50 239 252, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť Besoon s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40301/T-Zbl, so sídlom: Pekárska 14, 917 01 Trnava, IČO: 50 969 013, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11528/T-Zbl, so sídlom: Školská 19, 921 01 Piešťany, IČO: 36 232 700, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výpis uznesenia č. 2/7.MVZ/2021 z MVZ zo dňa 20.12.2021
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Výpis uznesenia č. 3/7.MVZ/2021 z MVZ zo dňa 20.12.2021
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Výpis uznesenia č. 3/8.MVZ/2022 z MVZ zo dňa 26.9.2022
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Dodatok č. 10 k Zakladateľskej listine z 20.12.2021
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Dodatok č. 10 k Stanovám z 20.12.2021
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Úplné znenie zakladateľskej listiny z 20.12.2021
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Úplné znenie stanov z 20.12.2021
Dátum doručenia: 28.10.2022

Spoločnosť DERIVIC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52214/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 326, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 54 789 079, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Mgr. Emőke Vlčková na Martin Meizner
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Podpisový vzor konateľa Martin Meizner
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť DL_EMA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51114/T-Zbl, so sídlom: Pekárska 14/160, 917 01 Trnava, IČO: 54 386 578, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Dominika Letková na Vladimír Gnip
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Podpisový vzor konateľa Vladimír Gnip
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť DOMIMED s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26599/T-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 20, 908 41 Šaštín-Stráže, IČO: 47 231 548, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 27.10.2022
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Prezenčná listina z VZ
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Spoločenská zmluva - úplné znenie
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť EH CONTROL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18749/T-Zbl, so sídlom: Komenského 944/32, 905 01 Senica, IČO: 36 617 601, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť ELESTA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19425/T-Zbl, so sídlom: Gen. L. Svobodu 1405/22, 905 01 Senica, IČO: 36 719 714, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť ENIRO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21965/T-Zbl, so sídlom: Diakovská 1233/16, 927 01 Šaľa, IČO: 43 869 068, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa Mgr. Nina Pintér Orlíčková
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť Euro Cola s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13595/T-Zbl, so sídlom: Rázusova 6, 917 01 Trnava, IČO: 36 250 112, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Reštančná správa
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť Finančníci s rozumom, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52525/T-Zbl, so sídlom: Dr. Clementisa 1176/44, 909 01 Skalica, IČO: 54 913 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť FOMPAK SLOVAKIA AUTOMOTIVE PLASTICS AND INTERIORS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52760/T-Zbl, so sídlom: Prílohy 577/46, 919 26 Zavar, IČO: 55 035 795, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Podpisový vzor konateľa Ömer Altun
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Podpisový vzor konateľa Yalçin Türker
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť FORZA TRADE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26147/T-Zbl, so sídlom: Cukrovarská 142/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 731 012, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Peter Gányovics na Ernest Gányovics
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť FRIKOV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16475/T-Zbl, so sídlom: Športová 935 , 925 72 Selice, IČO: 36 564 672, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť FRISOMAT, spol. s r.o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36981/T-Zbl, so sídlom: Priemyselná 9C, 917 01 Trnava, IČO: 36 561 100, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Základný zoznam majetku
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť GABSE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31349/T-Zbl, so sídlom: Priemyselná 1497/18B, 905 01 Senica, IČO: 47 057 203, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť GRAND ROYAL spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 819/T-Zbl, so sídlom: A.Hlinku 6433/115, 921 01 Piešťany, IČO: 31 414 150, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť GTX Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34313/T-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 237/31, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 832 405, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ z 4.11.2022
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Marcel Pagáč na Ing. Andrej Šušol
Dátum doručenia: 07.11.2022

Spoločnosť HEILING, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13468/T-Zbl, so sídlom: Čáčovská cesta 5313/129, 905 01 Senica, IČO: 36 249 173, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť HiPrax s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52758/T-Zbl, so sídlom: Puškinova 2474/100, 924 01 Galanta, IČO: 54 969 981, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 11.10.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 11.10.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 11.10.2022

Spoločnosť Homie s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42130/T-Zbl, so sídlom: Ružová dolina 1310/34, 925 23 Jelka, IČO: 51 674 157, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť K.T.L. s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49815/T-Zbl, so sídlom: Boleráz 43, 919 08 Boleráz, IČO: 54 009 928, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ z 25.10.2022
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Prezenčka
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť KLEAR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52756/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 326, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 55 003 788, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Podpisový vzor konateľa Karol Pálffy
Dátum doručenia: 28.10.2022

Spoločnosť KOVO Bernát, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28614/T-Zbl, so sídlom: Smrdáky 56, 906 03 Smrdáky, IČO: 46 470 999, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Maco Studio s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46062/T-Zbl, so sídlom: Dolnomajerská 1132/29, 926 01 Sereď, IČO: 52 897 168, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ z 13.10.2022
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť MADERO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15046/T-Zbl, so sídlom: Továrenská 768/1, 919 04 Smolenice, IČO: 36 262 285, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 26.10.2022
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve a Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť MALM transport, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42206/T-Zbl, so sídlom: Trnavská 517/13, 919 43 Cífer, IČO: 51 672 375, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť MARISSA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18551/T-Zbl, so sídlom: Čsl. armády 1140, 908 45 Gbely, IČO: 36 362 883, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť MARO-GROUP, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36188/T-Zbl, so sídlom: Sigetská 1678/8, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 48 261 157, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť MAX TRADING, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12250/T-Zbl, so sídlom: Hurbanova 542, 905 01 Senica nad Myjavou, IČO: 36 239 089, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť ME MONT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45034/T-Zbl, so sídlom: Horný Bar 462, 930 33 Horný Bar, IČO: 52 565 980, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť MELICA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50742/T-Zbl, so sídlom: Lipový rad 464/14, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 54 344 425, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Ádám Pálffy na Alex Péter
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Podpisový vzor konateľa Alex Péter
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť MIRAinvest s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39154/T-Zbl, so sídlom: Radová 69/8, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 50 694 537, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť MMapp s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33162/T-Zbl, so sídlom: Dr.V.Cintulu 133/28, 908 77 Borský Mikuláš, IČO: 47 490 233, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 07.11.2022

Spoločnosť Mr. Capital, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27370/T-Zbl, so sídlom: D.Štúra 760/7, 926 01 Sereď, IČO: 46 142 517, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť Mr. Company, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27379/T-Zbl, so sídlom: D.Štúra 760/7, 926 01 Sereď, IČO: 46 037 187, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť NEFKUS Production s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51205/T-Zbl, so sídlom: Coburgova 9206/82C, 917 02 Trnava, IČO: 52 175 031, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 14.9.2022
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť Nova Reality, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37384/T-Zbl, so sídlom: Winterova 60, 921 01 Piešťany, IČO: 50 215 183, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ z 7.11.2022
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Petra Procházková na Silvia Vozárová
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Spoločenská zmluva - úplné znenie
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť PEDRAZZOLI SLOVAKIA, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12065/T-Zbl, so sídlom: Esterházyovcov 1407, 924 01 Galanta, IČO: 36 237 540, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Reštančná správa
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť Penedo s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50124/T-Zbl, so sídlom: Koplotovce 88, 920 01 Koplotovce, IČO: 54 093 414, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Kornélia Cibulková na Martin Motyčka
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť Plastimat - H, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36892/T-Zbl, so sídlom: Bohdanovce nad Trnavou 412, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou, IČO: 50 133 977, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 58/T-Zbl, so sídlom: Okočská cesta 640/1, 930 10 Dolný Štál, IČO: 00 191 469, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z NČS z 17.10.2022 o 13:00 hod.
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Pozvánka
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Prezenčná listina z ČS z 17.10.2022
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 60/T-Zbl, so sídlom: 930 02 Orechová Potôň, IČO: 00 191 647, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z NČS z 17.10.2022 o 8:00 hod.
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Pozvánka
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Prezenčná listina z ČS z 17.10.2022
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo v Jurovej, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 27/T-Zbl, so sídlom: pošta Baka , 930 04 Jurová, IČO: 00 191 493, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z NČS zo dňa 17.10.2022 o 14:30 hod.
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Pozvánka
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Prezenčná listina z ČS z 17.10.2022
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo v Ohradoch, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 175/T-Zbl, so sídlom: Nový rad 284/42, 930 12 Ohrady, IČO: 00 677 850, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z NČS z 17.10.2022 o 11:30 hod.
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Pozvánka
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Prezenčná listina z ČS z 17.10.2022
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 177/T-Zbl, so sídlom: Veľké Blahovo, IČO: 00 679 810, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z NČS z 17.10.2022 o 9:30 hod.
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Pozvánka
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Prezenčná listina z ČS z 17.10.2022
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť Purpose Events s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41597/T-Zbl, so sídlom: Robotnícka 58/21, 905 01 Senica, IČO: 51 315 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 05.11.2022

Spoločnosť R. MŰLLER spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18527/T-Zbl, so sídlom: Sobotište 257, 906 05 Sobotište, IČO: 36 361 241, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť RENIE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38025/T-Zbl, so sídlom: Galantská cesta 397/10, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 407 104, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ z 26.10.2022
Dátum doručenia: 31.10.2022
- Listina prítomných
Dátum doručenia: 31.10.2022

Spoločnosť Respect direct s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52761/T-Zbl, so sídlom: Valová 38, 921 01 Piešťany, IČO: 54 994 535, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 27.10.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 27.10.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 27.10.2022
- Podpisový vzor konateľa Mgr. Ladislav Vígh
Dátum doručenia: 27.10.2022
- Podpisový vzor konateľa Branislav Časnocha
Dátum doručenia: 27.10.2022
- Podpisový vzor konateľa Wolfgang Friedl
Dátum doručenia: 27.10.2022

Spoločnosť Romigo, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31762/T-Zbl, so sídlom: Dolná Streda 939, 925 63 Dolná Streda, IČO: 47 153 199, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 26.10.2022
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Uznesenie OS GA 30D/18/2022, Dnot 91/2022
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Úmrtný list
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť RVPE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31425/T-Zbl, so sídlom: Priemyselná 1497/18B, 905 01 Senica, IČO: 47 034 076, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Sentif s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46775/T-Zbl, so sídlom: Veterná 1775/33, 931 01 Šamorín, IČO: 52 418 502, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť SMART REPAIR TEAM s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52759/T-Zbl, so sídlom: Cintorínska 2702/13, 921 01 Piešťany, IČO: 54 984 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Podpisový vzor konateľa Ondřej Miča
Dátum doručenia: 17.10.2022

Spoločnosť TECHNOLIVING, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31537/T-Zbl, so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 619 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výkaz ziskov a strát + súvaha za r. 2001
Dátum doručenia: 20.12.2002
- Výkaz ziskov a strát + súvaha za r. 2002
Dátum doručenia: 15.12.2004

Spoločnosť THIBI, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30718/T-Zbl, so sídlom: A. Dubčeka 3458/42, 908 51 Holíč, IČO: 46 951 326, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť TITI Trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49752/T-Zbl, so sídlom: Zvončín 427, 919 01 Zvončín, IČO: 53 882 377, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť VAPO Business s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44677/T-Zbl, so sídlom: Námestie priateľstva 2172/31, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 52 381 773, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 04.11.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1