Obchodný vestník 219/2022 Zbierka listín Deň vydania: 15.11.2022
R286298
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín

Spoločnosť A & R s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16740/R-Zbl, so sídlom: Liptovská 2719/3, 911 08 Trenčín, IČO: 36 359 777, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť ACRONA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 605/R-Zbl, so sídlom: Rybárska 1993/3, 911 01 Trenčín, IČO: 34 119 604, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 22.09.2022
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 22.09.2022

Spoločnosť AE Bau s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43738/R-Zbl, so sídlom: Banská 1120/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 54 645 506, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 23.09.2022
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 23.09.2022
- Dodatok č. 1
Dátum doručenia: 23.09.2022

Spoločnosť AQUATIS a.s., organizačná zložka, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 10107/R-Zbl, so sídlom: Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, IČO: 37 916 408, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápis zo zasadnutia správnej rady
Dátum doručenia: 12.09.2022

Spoločnosť AS TRENČÍN, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10328/R-Zbl, so sídlom: Mládežnícka 2313, 911 01 Trenčín, IČO: 36 329 509, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť ASSMANN WSW Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21397/R-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 1135/1A, 958 03 Partizánske, IČO: 44 621 299, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 09.09.2022

Spoločnosť Ateliér ARCHA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44296/R-Zbl, so sídlom: Pravenec 148, 972 16 Pravenec, IČO: 54 946 298, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 29.09.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 29.09.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 29.09.2022

Spoločnosť BENET - Pneuservis, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36826/R-Zbl, so sídlom: Kuzmányho 923/23, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 51 847 981, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 20.09.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 20.09.2022

Spoločnosť BOZPO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14261/R-Zbl, so sídlom: Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza, IČO: 36 332 151, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 13.09.2022
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 13.09.2022
- Potvrdenie o ukončeni podnikania
Dátum doručenia: 13.09.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 13.09.2022

Spoločnosť COLOR Company plus, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20769/R-Zbl, so sídlom: Štúrova 1504, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 44 421 591, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 21.09.2022
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 21.09.2022

Spoločnosť Cool Wash s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32665/R-Zbl, so sídlom: Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 50 163 116, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 08.09.2022
- Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
Dátum doručenia: 08.09.2022

Spoločnosť CZECHOSLOVAKIA TRADE a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10724/R-Zbl, so sídlom: Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 50 018 175, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného akcionára
Dátum doručenia: 12.09.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 12.09.2022

Spoločnosť DESIGN HOUSE invest s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41801/R-Zbl, so sídlom: Brezová 4347/17, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 53 725 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 12.09.2022

Spoločnosť DETAIL DEVELOPMENT SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43583/R-Zbl, so sídlom: Antolská 3721/4, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 54 603 072, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 20.09.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 20.09.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 20.09.2022

Spoločnosť DNG s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41176/R-Zbl, so sídlom: Ulica I. Bukovčana 833/27, 971 01 Prievidza, IČO: 52 245 306, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť ELITE TN s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40178/R-Zbl, so sídlom: Ul. Mieru 259/6, 956 33 Chynorany, IČO: 53 111 176, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 13.09.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 13.09.2022
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 13.09.2022

Spoločnosť Fastride s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33541/R-Zbl, so sídlom: Košecká 26/13, 019 01 Ilava, IČO: 50 457 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 24.09.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 24.09.2022

Spoločnosť FG ENERGY SLOVAKIA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43322/R-Zbl, so sídlom: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 54 483 425, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 21.09.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 21.09.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.09.2022
- Úplné znenie zakladatelskej listiny
Dátum doručenia: 21.09.2022

Spoločnosť Forest Co, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32854/R-Zbl, so sídlom: Zuzky Zgurišky 546/61, 907 01 Myjava, IČO: 50 244 973, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Galleko SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26494/R-Zbl, so sídlom: J. Psotného 802, 911 05 Trenčín, IČO: 46 734 171, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 13.09.2022
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 13.09.2022

Spoločnosť G-C Interiér, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18256/R-Zbl, so sídlom: Horeblatie 635/25B, 911 01 Trenčín, IČO: 36 833 827, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.09.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 12.09.2022
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 12.09.2022
- Potvrd. o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 05.09.2022
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 12.09.2022

Spoločnosť GLEISTEIN SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10558/R-Zbl, so sídlom: Súvoz 1, 911 01 Trenčín, IČO: 36 298 506, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica - časť 1.
Dátum doručenia: 14.09.2022
- Notárska zápisnica - časť 2.
Dátum doručenia: 14.09.2022
- Zakladatelská listina
Dátum doručenia: 14.09.2022

Spoločnosť HF Group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43582/R-Zbl, so sídlom: Farská 66, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 54 603 382, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 12.09.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.09.2022

Spoločnosť CHOUPETTE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38883/R-Zbl, so sídlom: Ulica B. Bjőrnsona 332/6, 971 01 Prievidza, IČO: 52 628 787, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 16.09.2022
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 16.09.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 16.09.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 16.09.2022

Spoločnosť IDS, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2783/R-Zbl, so sídlom: Novonosická 1497/38, 020 01 Púchov, IČO: 31 614 175, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 16.09.2022
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 16.09.2022
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 16.09.2022

Spoločnosť Impre-Glass Group, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44290/R-Zbl, so sídlom: Námestie Matice slovenskej 4260/33, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 54 852 391, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 16.09.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 16.09.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 16.09.2022
- Podpisový vzor konateľa 1.
Dátum doručenia: 16.09.2022
- Podpisový vzor konateľa 2.
Dátum doručenia: 16.09.2022
- Podpisový vzor konateľa 3.
Dátum doručenia: 16.09.2022

Spoločnosť INEX COLOR, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27396/R-Zbl, so sídlom: Visolaje 69, 018 61 Visolaje, IČO: 46 950 001, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok č. 1/2022
Dátum doručenia: 12.09.2022
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 12.09.2022

Spoločnosť JUNIPEX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1688/R-Zbl, so sídlom: Lidická 886/9, 911 01 Trenčín, IČO: 31 441 882, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.09.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 12.09.2022
- Dodatok č.9
Dátum doručenia: 12.09.2022
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 12.09.2022

Spoločnosť KlimaPlus Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25851/R-Zbl, so sídlom: Komenského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 571 493, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 29.09.2022

Spoločnosť KORA a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10279/R-Zbl, so sídlom: Zlatovská 27, 911 05 Trenčín, IČO: 36 321 761, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť KRIŽANAD s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30274/R-Zbl, so sídlom: Dolný Lieskov 309, 018 21 Dolný Lieskov, IČO: 47 694 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť LEONI Slovakia, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1074/R-Zbl, so sídlom: Dobrá 1356, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 31 594 352, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníkov
Dátum doručenia: 07.09.2022

Spoločnosť MANAŽMENT STAVIEB, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37536/R-Zbl, so sídlom: Lužná 14, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 117 847, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 28.09.2022
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 28.09.2022

Spoločnosť Markus Capital, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25403/R-Zbl, so sídlom: Jesenského 1892/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 46 440 445, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť MDMDMD s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40801/R-Zbl, so sídlom: 28.októbra 1173/6, 911 01 Trenčín, IČO: 53 315 332, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 12.09.2022
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 12.09.2022

Spoločnosť Mopos Communications s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2360/R-Zbl, so sídlom: Nábrežná 4, 971 01 Prievidza, IČO: 31 589 189, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 26.09.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 26.09.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 26.09.2022
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 26.09.2022

Spoločnosť MSM GROUP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31504/R-Zbl, so sídlom: Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 553 509, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 08.09.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 08.09.2022

Spoločnosť PEGAS TN, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19621/R-Zbl, so sídlom: Liptovská 2749/3, 911 08 Trenčín, IČO: 43 852 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 20.09.2022

Spoločnosť Petrowall SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42361/R-Zbl, so sídlom: Moyzesová 471/1, 958 01 Partizánske, IČO: 53 999 282, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 09.09.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 09.09.2022

Spoločnosť Plannet, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18032/R-Zbl, so sídlom: Piaristická 6667, 911 01 Trenčín, IČO: 36 803 502, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 20.09.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 20.09.2022

Spoločnosť poctivé služby s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28069/R-Zbl, so sídlom: Clementisova 664/6, 911 01 Trenčín, IČO: 47 133 511, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.09.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 12.09.2022
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 12.09.2022

Spoločnosť PULSBY a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10828/R-Zbl, so sídlom: Nábrežná ulica II. 2008/2F, 971 01 Prievidza, IČO: 54 822 343, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica N 78/2022, Nz 24623/2022
Dátum doručenia: 13.09.2022
- Stanovy
Dátum doručenia: 13.09.2022

Spoločnosť RENTAL ASSETS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42599/R-Zbl, so sídlom: Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 54 104 254, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 27.10.2022

Spoločnosť Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 10081/R-Zbl, so sídlom: časť Turá Lúka 195, 907 03 Myjava, IČO: 00 203 777, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z náhradnej členskej schôdze
Dátum doručenia: 14.09.2022
- Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
Dátum doručenia: 14.09.2022
- Stanovy
Dátum doručenia: 14.09.2022

Spoločnosť RŠ INŠTAL s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37442/R-Zbl, so sídlom: Skačany 186, 958 53 Skačany, IČO: 52 090 990, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 23.09.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 23.09.2022

Spoločnosť Ryant s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39949/R-Zbl, so sídlom: M. Mišíka I. 780/19A, 971 01 Prievidza, IČO: 53 048 202, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápis z VZ
Dátum doručenia: 22.09.2022
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 22.09.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 22.09.2022

Spoločnosť Rybársky dom, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27830/R-Zbl, so sídlom: Hliny 1422/28, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 47 055 910, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 08.09.2022
- Dodatok č. 1
Dátum doručenia: 08.09.2022
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 08.09.2022

Spoločnosť RZ+projekt, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44295/R-Zbl, so sídlom: Krajná 103/18, 971 01 Prievidza, IČO: 54 940 681, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 28.09.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 28.09.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 28.09.2022

Spoločnosť SEMIC Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11777/R-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 63, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 36 310 727, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 21.09.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 21.09.2022

Spoločnosť SIDALOK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14509/R-Zbl, so sídlom: Odbojárska 640/640, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 36 334 375, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 26.09.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 26.09.2022

Spoločnosť Stravon, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39454/R-Zbl, so sídlom: Pod hájom 4058/209, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 52 854 639, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 08.09.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 08.09.2022

Spoločnosť Škol - kurz BOZP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42986/R-Zbl, so sídlom: Björnsona 128/22, 971 01 Prievidza, IČO: 54 273 153, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 28.09.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 28.09.2022

Spoločnosť The Best reality SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44293/R-Zbl, so sídlom: SNP 70/32, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 54 887 500, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 19.09.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 19.09.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 19.09.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 19.09.2022

Spoločnosť Top Sales, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21952/R-Zbl, so sídlom: Priama ulica 184/1, 971 01 Prievidza, IČO: 44 878 036, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 23.09.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 23.09.2022

Spoločnosť VARTA Consumer Slovakia spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21939/R-Zbl, so sídlom: Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza, IČO: 44 892 756, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 08.09.2022

Spoločnosť VIMIX, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24095/R-Zbl, so sídlom: Palackého 102/31, 911 01 Trenčín, IČO: 46 038 230, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 09.09.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.09.2022

Spoločnosť VJARSPOL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3283/R-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 153/35, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 31 645 429, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť VKUS Hrnčík s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41123/R-Zbl, so sídlom: Námestie slobody 1618, 020 01 Púchov, IČO: 53 499 247, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 23.09.2022
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 23.09.2022

Spoločnosť Z. I. Servis s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22043/R-Zbl, so sídlom: Lúčna 4, 971 01 Prievidza, IČO: 44 898 169, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 14.09.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 14.09.2022
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 14.09.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1