Obchodný vestník 219/2022 Zbierka listín Deň vydania: 15.11.2022
R286297
Okresný súd Žilina - Zbierka listín

Spoločnosť 3KPlus spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68337/L-Zbl, so sídlom: Juraja Závodského 75, 010 04 Žilina, IČO: 51 019 213, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť AB RENTAL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16028/L-Zbl, so sídlom: Dolné Rudiny 8363/5, 010 01 Žilina, IČO: 36 428 701, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Sken_zapisnica z VZ120922.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- osvedcenie o zivnost opravn cast1.asice
Dátum doručenia: 04.10.2022
- osvedcenie o zivnost opravn cast2.asice
Dátum doručenia: 04.10.2022
- Spolocenska zmluva.asice
Dátum doručenia: 04.10.2022
- Zapisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 04.10.2022

Spoločnosť AGRO - HÁJ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52007/L-Zbl, so sídlom: Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 45 241 589, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor - J. Knietel, Ing. Z. Staňová
Dátum doručenia: 27.10.2009
- Účtovná závierka r. 2009 + poznámky k ÚZ r. 2009 + zápisnica z VZ z 28/01/10
Dátum doručenia: 09.07.2010
- Zápisnica z VZ z 30/09/11
Dátum doručenia: 20.01.2012
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010
Dátum doručenia: 13.12.2012
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ r. 2011
Dátum doručenia: 13.12.2012
- Úplné znenie SZ z 27/09/17
Dátum doručenia: 28.09.2017

Spoločnosť Aklokim s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60470/L-Zbl, so sídlom: Jasenové 97, 013 19 Jasenové, IČO: 47 471 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Aklokim sro podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Aklokim sro zakladatelska listina uz.asice
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Aklokim sro dodatok.asice
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Aklokim sro rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 17.10.2022

Spoločnosť AMADE, s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16279/L-Zbl, so sídlom: Mariánske námestie 31, 010 01 Žilina, IČO: 36 431 133, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zoznam majetku spoločnosti_AMADE_Ing. Milan Černák_09.11.2022.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť ATA Green, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54082/L-Zbl, so sídlom: Veľká Okružná 17, 010 01 Žilina, IČO: 45 989 443, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie_jedineho_spol_ATA.asice
Dátum doručenia: 03.10.2022

Spoločnosť Ateliér Luciaková, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56389/L-Zbl, so sídlom: Moyzesova 907/9, 010 01 Žilina, IČO: 46 591 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Potvrdenie o ukončení podnikania.asice
Dátum doručenia: 26.10.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 26.10.2022
- UZ ZL.asice
Dátum doručenia: 26.10.2022
- zápisnica.asice
Dátum doručenia: 26.10.2022

Spoločnosť AUTOKAROS, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10064/L-Zbl, so sídlom: Bytčická 89, 010 01 Žilina, IČO: 36 377 406, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- AUTOKAROS_NOT_Stanovy.asice
Dátum doručenia: 14.10.2022

Spoločnosť BAZ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19550/L-Zbl, so sídlom: Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 840 114, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť BELEZ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17098/L-Zbl, so sídlom: Beňovolehotská 2508, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 439 070, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z mvz belez.asice
Dátum doručenia: 13.10.2022
- prezenčná listina belez.asice
Dátum doručenia: 13.10.2022

Spoločnosť BRAJO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80745/L-Zbl, so sídlom: Daniela Michaaelliho 3938/15, 036 01 Martin, IČO: 54 987 369, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť Bungalovy Jasná, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57097/L-Zbl, so sídlom: Demänovská Dolina 44, 031 01 Demänovská Dolina, IČO: 46 766 669, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť CDC Data s.r.o. organizačná zložka, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 11909/L-Zbl, so sídlom: Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina, IČO: 53 774 167, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa 2021/2022
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť DAMEY s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54568/L-Zbl, so sídlom: Podhora 40, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 089 543, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie DAMEY, s.r.o overené (1).asice
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Podpisový vzor konateľa DAMEY s.r.o...asice
Dátum doručenia: 14.10.2022

Spoločnosť Doprava a služby BELANEC s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 64754/L-Zbl, so sídlom: Cesta k vodojemu 1178/52, 010 03 Žilina, IČO: 50 099 949, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- dok_500999498325640_-_06.10.2022_12_16_56_-_06.10.2022_12_17_18.asice
Dátum doručenia: 06.10.2022
- Zápisnica z MVZ zo dňa 06.10.2022 - Doprava a služby BELANEC s.r.o..asice
Dátum doručenia: 06.10.2022
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy - Doprava a služby BELANEC s.r.o..asice
Dátum doručenia: 06.10.2022

Spoločnosť DS mont a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 190/L-Zbl, so sídlom: Dlhá 88, 010 09 Žilina, IČO: 31 604 323, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- VZ DS mont 10 2022.asice
Dátum doručenia: 12.10.2022
- Podpisový vzor Bútora.asice
Dátum doručenia: 12.10.2022
- Podpisový vzor Kovačič.asice
Dátum doručenia: 12.10.2022

Spoločnosť EMFOR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52011/L-Zbl, so sídlom: Poľnohospodárska , 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 45 261 920, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 21/10/09 + vyhlásenie správcu vkladu + výpis zo ŽR z 30/10/09 + podpisový vzor - Z. Mikolášová
Dátum doručenia: 26.10.2009
- Účtovná závierka r. 2009 + poznámky k ÚZ r. 2009
Dátum doručenia: 21.10.2011
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010
Dátum doručenia: 21.10.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ r. 2011
Dátum doručenia: 16.11.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ r. 2012
Dátum doručenia: 15.10.2013
- Kúpna zmluva z 31/03/16 + ZP č. 172/2015 z 14/12/15
Dátum doručenia: 30.05.2016

Spoločnosť EMFOR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52011/L-Zbl, so sídlom: Poľnohospodárska , 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 45 261 920, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výpis zo živnostenského registra zo dňa 30/10/09
Dátum doručenia: 26.10.2009
- Podpisový vzor Z. Mikolášková
Dátum doručenia: 26.10.2009
- Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 21/10/09
Dátum doručenia: 26.10.2009
- Znalecký posudok č. 172/15 z 14/12/15
Dátum doručenia: 30.05.2016

Spoločnosť ENSTRA Solar s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 69735/L-Zbl, so sídlom: Kálov 1, 010 01 Žilina, IČO: 43 991 467, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie ENSTRA Solar.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 11.10.2022
- Podpisovy vzor Lietman.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 11.10.2022

Spoločnosť ESI, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12477/L-Zbl, so sídlom: Oravský Podzámok 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 36 394 564, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 08/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 08/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Euro Dotácie, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10634/L-Zbl, so sídlom: Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina, IČO: 36 438 766, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Euro Dotácie, a. s. RJA.pdf.asice
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Euro Dotácie, a. s. podpis vzor Sládek.pdf.asice
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Euro Dotácie, a. s. podpis vzor Chachula.pdf.asice
Dátum doručenia: 28.10.2022

Spoločnosť Food - DESTINY, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 74462/L-Zbl, so sídlom: Hričovské Podhradie 108, 013 41 Hričovské Podhradie, IČO: 53 022 408, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SAFREN_-_Food_DESTINY__s.r.o__Zapisnica_z_MVZ_+_zapisnica-zapis_zmien_do_OR_16.08.2022 (2).asice
Dátum doručenia: 15.10.2022

Spoločnosť FRUIT SECURITY, s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17749/L-Zbl, so sídlom: Mariánske námestie 31, 010 01 Žilina, IČO: 36 614 173, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zoznam majetku spločnosti_FRUIT SECURITY_Ing. Milan Černák_09.11.2022.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť GGB Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13239/L-Zbl, so sídlom: Ulica priemyselná 1910/4, 038 52 Sučany, IČO: 35 742 879, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 02_Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.11.2022.asice
Dátum doručenia: 06.11.2022

Spoločnosť GLAUCO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17820/L-Zbl, so sídlom: V. Spanyola 8187, 010 01 Žilina, IČO: 36 655 066, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16172/L-Zbl, so sídlom: Na Bráne 1, 010 48 Žilina, IČO: 35 916 249, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Hájiky Galovany, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 79233/L-Zbl, so sídlom: Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 54 460 590, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia HAJIKY GALOVANY.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť HÔRKY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71091/L-Zbl, so sídlom: Hlavná ulica 370/2, 032 42 Vavrišovo, IČO: 52 006 387, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- UZ ZL z 31.10.22.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Podpisové vzory.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Rozh.jed.spoločníka.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť I N R O J A s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55017/L-Zbl, so sídlom: Oravské Veselé 190, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 46 266 003, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť INPEX MT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57739/L-Zbl, so sídlom: Rakovo 179, 038 42 Rakovo, IČO: 36 021 245, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť INSPE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19212/L-Zbl, so sídlom: Trojičné námestie 178/1, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36 804 851, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Inštitút kvality a vzdelávania, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17663/L-Zbl, so sídlom: Ovčiarsko 148, 010 04 Ovčiarsko, IČO: 36 366 404, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z VZ zo dna 19.05.2008 a 4/6/2008
Dátum doručenia: 14.07.2008
- NZ 19658/06 zo dňa 22.05.2006
Dátum doručenia: 14.07.2008

Spoločnosť INTERFOREST SK, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19063/L-Zbl, so sídlom: Kragujevská 9, 010 01 Žilina, IČO: 36 787 825, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa Ďuratný.asice
Dátum doručenia: 28.09.2022
- Podpisový vzor konateľ Mazánik.asice
Dátum doručenia: 28.09.2022
- Zápisnica z VZ + prezenčná listina.asice
Dátum doručenia: 28.09.2022
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy INTERFOREST SK.asice
Dátum doručenia: 28.09.2022

Spoločnosť Jablotron Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3175/L-Zbl, so sídlom: Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31 645 976, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 2 Jablotron Slovakia_podpisový vzor_Vereb.asice
Dátum doručenia: 12.10.2022
- 3 Jablotron Slovakia_Podpisový vzor_Michal Skála.asice
Dátum doručenia: 12.10.2022

Spoločnosť JANELEM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 67438/L-Zbl, so sídlom: Lánová I. 730/12, 029 42 Bobrov, IČO: 50 785 796, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 26.10.2022
- zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 26.10.2022

Spoločnosť KAMPASTAV, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57032/L-Zbl, so sídlom: Beňadovo 236, 029 63 Beňadovo, IČO: 46 756 370, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť KANOPA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61373/L-Zbl, so sídlom: Hradečnica 11098/7, 036 01 Martin, IČO: 47 541 113, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zapisnica o zasadnutí VZ.asice
Dátum doručenia: 21.09.2022
- zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.09.2022
- prezenčná listina.asice
Dátum doručenia: 21.09.2022
- pozvánka na VZ.asice
Dátum doručenia: 21.09.2022

Spoločnosť KORSO Akvizície a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 11026/L-Zbl, so sídlom: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 36 701 831, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 12/2019 - 11/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za obdobie 12/2018 - 11/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 12/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť LAURIN MEDICA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2795/L-Zbl, so sídlom: Belanského 1345, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 31 634 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zapisnica.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022
- spolocenska zmluva.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť LE-KO stav s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80737/L-Zbl, so sídlom: Veľká okružná 17, 010 01 Žilina, IČO: 54 999 171, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 21.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 21.10.2022
- Podpisovy_vzor_LE-KO.asice
Dátum doručenia: 21.10.2022

Spoločnosť LIKS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15155/L-Zbl, so sídlom: Ulica 1. mája 1850, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 420 590, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 02_Rozhodnutie jediného spoločníka.pdf.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- 03_Súhlas s voľbou a podpisový vzor.pdf.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- 04_čestné vyhlásenie jediného spoločníka.pdf.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť MAXPHARMA SERVIS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52009/L-Zbl, so sídlom: Horná Kružná 5577/52, 038 61 Vrútky, IČO: 45 236 658, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva z 22/09/09 + prehlásenie správcu vkladu + výpis zo ŽR z 06/10/09 + podpisový vzor - Ing. M. Mojžiš, V. Polášek
Dátum doručenia: 28.10.2009
- Účtovná závierka r. 2009 + poznámky k ÚZ r. 2009 + zápisnica z VZ z 22/10/10
Dátum doručenia: 15.11.2011
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010 + zápisnica z VZ z 30/08/11
Dátum doručenia: 15.11.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ r. 2011 + zápisnica z VZ z 28/08/12
Dátum doručenia: 18.09.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ r. 2012 + zápisnica z VZ z 19/03/13
Dátum doručenia: 26.04.2013

Spoločnosť MAXPHARMA SERVIS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52009/L-Zbl, so sídlom: Horná Kružná 5577/52, 038 61 Vrútky, IČO: 45 236 658, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Živnostenský register
Dátum doručenia: 28.10.2009
- Podpisový vzor: Ing.M.Mojžiš, V.Polášek
Dátum doručenia: 28.10.2009
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 28.10.2009

Spoločnosť MELODRAMATIQUE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61067/L-Zbl, so sídlom: Partizánska Ľupča 466, 032 15 Partizánska Ľupča, IČO: 47 548 533, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ 14.10.2022- prijatie zmeny spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Zápisnica z VZ 14.10.2022- prevod, menovanie konateľa, zmena sídla.asice
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy z znení zmien prijatých na VZ dňa 14.10.2022.asice
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 17.10.2022

Spoločnosť MIKO - RK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51845/L-Zbl, so sídlom: Námestie A. Hlinku 1155, 034 01 Ružomberok, IČO: 44 937 539, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 13.10.2022
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.10.2022

Spoločnosť MINFIN, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10491/L-Zbl, so sídlom: Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 026 484, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Vyhlasenie_a_podpisovy_vzor.PDF.pdf.asice
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Zapisnica_zo_zasadnutia_dozornej_rady.PDF.pdf.asice
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Listina_pritomnych_akcionarov - ko´pia.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Zapisnica valne.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 14.10.2022

Spoločnosť MONT BAU, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71036/L-Zbl, so sídlom: Višňové 936, 013 23 Višňové, IČO: 52 004 775, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka-2.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022
- podpisový vzor konateľa spoločnosti-1.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť MTD studio, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80709/L-Zbl, so sídlom: Martina Hattalu 2049/16, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55 017 886, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 28.10.2022

Spoločnosť MTKM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14364/L-Zbl, so sídlom: Andreja Kmeťa 13, 036 01 Martin, IČO: 36 413 097, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- MTKM_221013_el_zápisnica MVZ.asice
Dátum doručenia: 13.10.2022
- MTKM_221013_el_listina.asice
Dátum doručenia: 13.10.2022

Spoločnosť MUDr. Slávka Lenerová s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77162/L-Zbl, so sídlom: Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 47 258 306, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť MW ELEKTRO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 62237/L-Zbl, so sídlom: Baničova 3395/14, 010 15 Žilina, IČO: 46 593 438, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť MY EKO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80750/L-Zbl, so sídlom: Nová slanická 1887/26, 029 01 Námestovo, IČO: 54 968 178, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.10.2022
- MY EKO-AH-Dodatok.asice
Dátum doručenia: 13.10.2022

Spoločnosť orpas, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80739/L-Zbl, so sídlom: Vitanová 182, 027 12 Vitanová, IČO: 54 886 775, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 04.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 04.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 04.10.2022

Spoločnosť PEGASS GROUP a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 11027/L-Zbl, so sídlom: Budovateľská 1211, 038 53 Turany, IČO: 53 660 986, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PEGASS_GROUP__Stanovy_uplne_znenie.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť PES Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 78097/L-Zbl, so sídlom: Berlínska 1679/6, 010 08 Žilina, IČO: 54 099 609, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 1. Zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 02.11.2022
- 5. Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť POWER-SOLARKO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52008/L-Zbl, so sídlom: Sklabinský Podzámok 56, 038 03 Sklabiňa, IČO: 45 255 881, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva z 16/10/09 + vyhlásenie správcu vkladov + výpis zo ŽR z 20/10/09 + podpisový vzor - Ing. R. Hrubý, Ing. I. Kohút
Dátum doručenia: 26.10.2009
- Účtovná závierka r. 2009 + poznámky k ÚZ r. 2009 + zápisnica z VZ z 31/05/10
Dátum doručenia: 11.11.2011
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010 + zápisnica z VZ z 31/05/11
Dátum doručenia: 11.11.2011
- Úplné znenie SZ z 10/01/12 + zápisnica z MVZ z 09/01/12
Dátum doručenia: 03.02.2012
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ r. 2011 + zápisnica z VZ z 30/03/12
Dátum doručenia: 02.07.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ r. 2012
Dátum doručenia: 10.02.2014

Spoločnosť POWER-SOLARKO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52008/L-Zbl, so sídlom: Sklabinský Podzámok 56, 038 03 Sklabiňa, IČO: 45 255 881, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výpis zo živnostenského registra zo dňa 20/10/09
Dátum doručenia: 26.10.2009
- Podpisový vzor R. Hrubý, I. Kohút
Dátum doručenia: 26.10.2009
- Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 16/10/09
Dátum doručenia: 26.10.2009
- zápisnica z MVZ zo dňa 9/1/2012
Dátum doručenia: 03.02.2012

Spoločnosť PRADE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52430/L-Zbl, so sídlom: Komenského 501/18, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 45 393 176, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Praktická a estetická medicína s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80734/L-Zbl, so sídlom: A. Mamateya 667/5A, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 55 002 692, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť PRESENT CENTER, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68561/L-Zbl, so sídlom: Galovany 89, 032 11 Galovany, IČO: 51 110 849, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Q4Q, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80746/L-Zbl, so sídlom: Nesluša 486, 023 41 Nesluša, IČO: 55 015 263, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť Rehabko, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 67795/L-Zbl, so sídlom: Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina, IČO: 50 795 724, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spolocnika.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- dok_vzr_50795724_-_02.11.2022_10_30_21.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť SAPERE GROUP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54310/L-Zbl, so sídlom: Polomská 1, 010 08 Žilina, IČO: 35 711 957, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.04.2007+účtovná závierka za rok 2006
Dátum doručenia: 01.04.2008

Spoločnosť SAPERE GROUP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54310/L-Zbl, so sídlom: Polomská 1, 010 08 Žilina, IČO: 35 711 957, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- účtovná závierka za rok 2006
Dátum doručenia: 01.04.2008

Spoločnosť Savencia Fromage & Dairy SK, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10777/L-Zbl, so sídlom: 1. mája 124, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 34 120 149, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica z RVZ_Savencia SK.asice
Dátum doručenia: 26.10.2022

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10546/L-Zbl, so sídlom: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápis volebnej komisie +listina voličov.asice
Dátum doručenia: 27.10.2022

Spoločnosť STADREKO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14088/L-Zbl, so sídlom: Družstevná 829, 027 43 Nižná, IČO: 36 410 420, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 2_Zapisnica o MVZ_listina pritomnych spolocnikov.asice
Dátum doručenia: 18.10.2022
- 4_Uplne znenie spolocenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 18.10.2022

Spoločnosť STAV 4U s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59252/L-Zbl, so sídlom: Radová 321, 027 32 Zuberec, IČO: 47 158 867, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka 12022.asice
Dátum doručenia: 11.10.2022
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 11.10.2022

Spoločnosť STAVEL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10144/L-Zbl, so sídlom: Mlynská 813, 013 22 Rosina, IČO: 36 369 527, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica.asice
Dátum doručenia: 06.11.2022

Spoločnosť StMC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11217/L-Zbl, so sídlom: M.R.Štefánika 48, 036 01 Martin, IČO: 36 381 110, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Doklad o povolení na pobyt tejto osoby v Slovenskej republike, ak sa navrhuje zapísať zahraničná fyzická osoba ako osoba oprávnená konať v mene podnikateľa. To neplatí, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo občana členského štátu Organizáci
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom
Dátum doručenia: 14.10.2022

Spoločnosť SYLKO PLUS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 64522/L-Zbl, so sídlom: Palárikova 96, 022 01 Čadca, IČO: 50 026 844, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedineho spolocnika _ SYLKO plus.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Zakladatelska listina SYLKO plus.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť T plus T, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12781/L-Zbl, so sídlom: Thurzova 16, 036 01 Martin, IČO: 36 397 555, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- VZ T plus T.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť TGH11, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 72423/L-Zbl, so sídlom: Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina, IČO: 52 175 120, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť TT team, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 65159/L-Zbl, so sídlom: Horelica 13, 022 01 Čadca, IČO: 50 202 367, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedine´ho spolocˇni´ka.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022
- U´plne´ znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022

Spoločnosť ViaSlovakia plus, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68163/L-Zbl, so sídlom: 1. Mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 981 030, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť ViaSlovakia travel, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13208/L-Zbl, so sídlom: 1. Mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 401 854, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť VISTAMET RT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80761/L-Zbl, so sídlom: Horný Hričov 163, 013 42 Horný Hričov, IČO: 54 977 550, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Podpisovy_vzor_Peter_Trizuljak-1665475637215-1665731610871.asice
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Podpisovy_vzor_Michal_Trizuljak-1665475234318-1665731595495.asice
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Podpisovy_vzor_Eva_Trizuljakova-1665475158302-1665731579248.asice
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Podpisovy_vzor_Jozef_Trizuljak-1665475055306-1665731560636.asice
Dátum doručenia: 14.10.2022

Spoločnosť VOMS SK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68093/L-Zbl, so sídlom: Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50 963 902, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica.asice
Dátum doručenia: 11.10.2022
- Listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 11.10.2022
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 11.10.2022

Spoločnosť WFG reality, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66975/L-Zbl, so sídlom: Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 50 659 855, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- osvedčenie_živnosť.asice
Dátum doručenia: 20.10.2022
- rozhodnutie_jedineho_spolocnika.asice
Dátum doručenia: 20.10.2022
- dodatok_k_zakladatelskej_listine.asice
Dátum doručenia: 20.10.2022

Spoločnosť Žilina - BC, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19895/L-Zbl, so sídlom: J. M. Hurbana 1, 010 01 Žilina, IČO: 43 889 913, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Reštančná správa v zmysle § 85 ods. 2 ZKR
Dátum doručenia: 10.11.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1