Obchodný vestník 219/2022 Zbierka listín Deň vydania: 15.11.2022
R286296
Okresný súd Košice I - Zbierka listín

Spoločnosť 1907 Bratislava s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37672/V-Zbl, so sídlom: Komenského 47, 040 01 Košice, IČO: 48 241 768, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť 3Bau s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36985/V-Zbl, so sídlom: Mlynská 28, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 48 050 954, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spolocnika .asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Zakladatelska listina - uplne znenie.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť A&C s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21526/V-Zbl, so sídlom: Perlová 7, 040 01 Košice, IČO: 44 063 237, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva - úplné znenie.docx.pdf.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Zápisnica z valného zhromaždenia.docx.pdf.1.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť AB holding s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21781/V-Zbl, so sídlom: Cukrovarská 11/29, 075 01 Trebišov, IČO: 44 147 309, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny .pdf.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka .pdf.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Potvrdenie o ukončení podnikania.pdf.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť ADÉL PENG s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40082/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 84/14, 076 03 Sirník, IČO: 50 512 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť AGRO ŽV, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34359/V-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce, IČO: 47 544 465, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Agrokombinát MI,a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1001/V-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce, IČO: 36 187 038, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Agromaš, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1076/V-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce, IČO: 36 191 558, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Agroslužby Kazimír s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45992/V-Zbl, so sídlom: Byštianska 307/5A, 076 13 Kazimír, IČO: 52 309 037, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť AGROŠTÍT Farma Spišské Vlachy, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39756/V-Zbl, so sídlom: Vajanského 92, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 50 457 985, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť AMETYS s.r.o. Košice, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2257/V-Zbl, so sídlom: Krompašská 9, 040 11 Košice - mestská časť Pereš, IČO: 31 662 064, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Antik technology, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22560/V-Zbl, so sídlom: Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 44 407 726, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10988/V-Zbl, so sídlom: Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36 191 400, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť BBF elektro s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9699/V-Zbl, so sídlom: Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 177 245, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1 - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1 - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Beartrans s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55283/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 54 897 645, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť BIOBORA Farm s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32468/V-Zbl, so sídlom: Albinovska 1681/24, 078 01 Sečovce, IČO: 47 129 727, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť BLISS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35418/V-Zbl, so sídlom: Mäsiarska 70, 040 01 Košice, IČO: 31 657 761, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Cars & Transport, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17383/V-Zbl, so sídlom: Hollého 1003/16, 053 11 Smižany, IČO: 36 600 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť CORECT GROUP SECURITY, s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37392/V-Zbl, so sídlom: Štúrovo nábrežie 2092/4, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 36 548 961, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina o založení spoločnosti
Dátum doručenia: 05.08.2002

Spoločnosť CORECT GROUP SECURITY, s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37392/V-Zbl, so sídlom: Štúrovo nábrežie 2092/4, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 36 548 961, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor - Peter Klučovský
Dátum doručenia: 05.08.2002
- Dodatok k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 02.06.2003
- Podpisový vzor konateľa - Peter Klučovský
Dátum doručenia: 02.06.2003
- Uznesnie OS Nitra 29ZpZ607/2003-29 o zastavení konania
Dátum doručenia: 09.03.2005
- Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine
Dátum doručenia: 31.07.2007
- Dodatok č. 5 a úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 10.03.2008
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.03.2008
- Dodatok č. 6 + úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 19.09.2008
- Dodatok č. 4 k ZL
Dátum doručenia: 26.11.2012
- Úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 26.11.2012

Spoločnosť Dental One, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36964/V-Zbl, so sídlom: Hroncova 14/5, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 48 035 491, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa Redajová.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Úplné znenie SZ .asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť DenTintin s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46988/V-Zbl, so sídlom: Seňa 341, 044 58 Seňa, IČO: 52 576 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisovy vzor konatela GT.pdf.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Podpisovy vzor konatela VT.pdf.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Rozhodnutie jedineho spolocnika .pdf.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť dreamski s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51903/V-Zbl, so sídlom: Budimír 7, 044 43 Budimír, IČO: 53 902 718, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmena a úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Zápis z VZ.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť ECM DEVELOPMENT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35314/V-Zbl, so sídlom: Špitálska 1255/3, 071 01 Michalovce, IČO: 47 553 146, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť EDOKAN servis, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55272/V-Zbl, so sídlom: Železiarenská 488/37, 040 15 Košice - mestská časť Šaca, IČO: 54 974 585, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu .asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Podpísový vzor konateľ.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť ENTO, spol. s r. o. Košice, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1778/V-Zbl, so sídlom: Priemyselná 6, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 31 656 552, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie SZ v znení VZ 17.10.2022.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Zápisnica z VZ - 17.10.2022 + listina prítomných + pozvánky.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť e-STARS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25025/V-Zbl, so sídlom: Kupeckého 33, 040 01 Košice, IČO: 45 370 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť FOXIE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42873/V-Zbl, so sídlom: Budimír 7, 044 43 Budimír, IČO: 51 262 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmena a úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Zápis z VZ.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť GEOMETRA SK s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21592/V-Zbl, so sídlom: Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 43 982 719, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Vyhlásenie konateľa a podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Vyhlásenie likvidátora.zep
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť GREEN KE OPT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31856/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta č. 32, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 47 049 197, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Hans & Iby, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21399/V-Zbl, so sídlom: Vinné 175, 072 31 Vinné, IČO: 44 051 727, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť IDS Východ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47373/V-Zbl, so sídlom: Turgenevova 36, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 52 681 734, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie valného zhromaždenia - menovanie členov dozornej rady.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť IULIWOOD s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47108/V-Zbl, so sídlom: Veľký Folkmar 68, 055 51 Veľký Folkmar, IČO: 52 602 401, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť J. R. Company s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55284/V-Zbl, so sídlom: Bernolákova 1053/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 54 901 154, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu .asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Ustanovenie do funkcie konateľa.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť JK&OŠ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40711/V-Zbl, so sídlom: J. Wolkera 2036/15, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 44 234 511, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápis o rozhodnutí jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 17.03.2017
- Zmluva o zlúčení spoločností.zep
Dátum doručenia: 17.03.2017

Spoločnosť JK&OŠ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40711/V-Zbl, so sídlom: J. Wolkera 2036/15, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 44 234 511, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Súvaha + výkaz ziskov a strát k 31.12.2008
Dátum doručenia: 22.04.2009
- Zápisnica z valného zhromaždenia z 19.11.2009
Dátum doručenia: 27.11.2009
- Súvaha a výkaz ziskov a strát za rok 2009
Dátum doručenia: 30.04.2010
- Účtovná závierka za rok 2010
Dátum doručenia: 21.04.2011
- Účtovná závierka za rok 2012
Dátum doručenia: 29.04.2013

Spoločnosť KAMILUK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54864/V-Zbl, so sídlom: Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 54 824 389, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Podpisovy vzor konatela.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť KISS stavebné práce, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28762/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 332/25, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 46 443 541, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Zápisnica z rokovania VZ.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť Kole Systems, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31858/V-Zbl, so sídlom: Lorencova 1096/6, 053 42 Krompachy, IČO: 47 058 056, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica VZ.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Uplne znenie zakladatelskej listiny.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť Kúpalisko Šaľa s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47520/V-Zbl, so sídlom: Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 52 723 038, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka .asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť LEADER LIGHT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10717/V-Zbl, so sídlom: M. Gorkého 33, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 188 433, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmluva o zlúčení spoločností - návrh.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť LMB PROPERTY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31092/V-Zbl, so sídlom: Smaragdová 73/19, 040 11 Košice-Západ, IČO: 46 916 873, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Súhlas s ustanovením do funkcie.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť MAXHOME s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55269/V-Zbl, so sídlom: Rumanova 1477/18A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 964 067, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu .asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť MD Trend TV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48088/V-Zbl, so sídlom: Obchodná 10, 078 01 Sečovce, IČO: 52 883 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Rozhodnutie spoločníka.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť MiEx spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36672/V-Zbl, so sídlom: Vyšná Rybnica 87, 072 41 Vyšná Rybnica, IČO: 47 996 676, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok č. 1.zep
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Zápisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť MJ HUGO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42422/V-Zbl, so sídlom: Dedinky 63, 049 73 Dedinky, IČO: 51 142 333, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť MOTOSVET, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17862/V-Zbl, so sídlom: Barčianska 68/A, 040 17 Košice - mestská časť Barca, IČO: 36 604 917, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť MTT Trading k. s., reg. v oddieli: Sr, vo vložke č: 472/V-Zbl, so sídlom: Lubina 2, 042 73 Košice-Nad jazerom, IČO: 47 545 551, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor prokuristu - Wanner.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Podpsiový vzor prokuristu - Dobrocky.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Podpisový vzor prokuristu - Angelovic.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Zápisnica MVZ.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť NABEZ s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35956/V-Zbl, so sídlom: Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 47 812 117, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť NP4P s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3487/V-Zbl, so sídlom: Hornádska 1, 053 42 Krompachy, IČO: 31 677 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Rozhoduntie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť Office Administrative Support s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50061/V-Zbl, so sídlom: Masarykova 1667/2, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 333 608, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica + listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť PP DREVO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52104/V-Zbl, so sídlom: Švedlár 19, 053 34 Švedlár, IČO: 53 701 925, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok č. 2 k ZL .asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu .asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť Projekt Spiš, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55267/V-Zbl, so sídlom: Limbová 3005/18, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 54 961 017, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Podpisový vzor konateľky.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť PTE KE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45261/V-Zbl, so sídlom: Bauerova 10, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 52 123 197, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť PTE SN s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48585/V-Zbl, so sídlom: Novobanská 26, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 52 980 553, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť RACE SKIING s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52055/V-Zbl, so sídlom: Budimír 7, 044 43 Budimír, IČO: 53 902 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmena a úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Zápis z VZ.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť raelon s.r.o, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38208/V-Zbl, so sídlom: Husárska 626/34, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 50 056 743, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť SACELEST s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17796/V-Zbl, so sídlom: Južná Trieda 125, 040 01 Košice, IČO: 35 949 007, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť SKI & BOARDS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51916/V-Zbl, so sídlom: Budimír 7, 044 43 Budimír, IČO: 53 902 696, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmena a úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Zápis z VZ.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť SkokVet s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54579/V-Zbl, so sídlom: Partizánska 72/48, 055 01 Margecany, IČO: 54 725 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica č. 1/2022 z VZ.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Listina prítomných spoločníkov na VZ.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť Smart Port, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55278/V-Zbl, so sídlom: Bauerova 1205/7, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 54 987 903, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu .asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť Taloa s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50120/V-Zbl, so sídlom: Tomášikova 136/35, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 53 354 516, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Zápisnica VZ.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť TATRA M s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55265/V-Zbl, so sídlom: Levočská 377/83, 053 01 Harichovce, IČO: 54 979 315, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Podpisový vzor konateľa spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť TIKOP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55266/V-Zbl, so sídlom: Lesnícka 482/31, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 54 893 704, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu .asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť Tvoja Dodavka s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33536/V-Zbl, so sídlom: Húskova 87, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 47 432 560, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť VHDENT, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17606/V-Zbl, so sídlom: Komenského 14, 040 01 Košice, IČO: 36 602 493, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Zakldateľská listina.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť VÝŽIvka s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55271/V-Zbl, so sídlom: Idanská 773/15, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 54 970 741, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 10.10.2022
- Podpisovy vzor 1.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Podpisovy vzor 2.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1