Obchodný vestník 219/2022 Zbierka listín Deň vydania: 15.11.2022
R286295
Okresný súd Banská Bystrica - Zbierka listín

Spoločnosť 2 Eurostore s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44819/S-Zbl, so sídlom: Novomeského 519/14, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 54 971 110, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 10.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 10.10.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 10.10.2022

Spoločnosť 232A, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38820/S-Zbl, so sídlom: Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 064 682, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 07.10.2022
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 07.10.2022

Spoločnosť Addario s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25543/S-Zbl, so sídlom: Tulská 2490/31, 960 01 Zvolen, IČO: 47 515 988, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť ANABELLA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23560/S-Zbl, so sídlom: Bátorová 82, 991 26 Bátorová, IČO: 36 824 330, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť AP CARGO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14437/S-Zbl, so sídlom: Čerenčianska 219/20, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 44 031 033, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť ARCHA - plus s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18503/S-Zbl, so sídlom: Stromová 9/382, 977 01 Brezno, IČO: 36 643 742, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť AT verdict s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27627/S-Zbl, so sídlom: ulica Slobody 352/148, 962 61 Dobrá Niva, IČO: 47 988 444, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- at verdict rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 28.09.2022
- at verdict ZL
Dátum doručenia: 28.09.2022

Spoločnosť Aton 73 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44787/S-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 54 954 215, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 06.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.10.2022
- akora168_7_vyhlásenie konateľa – podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 06.10.2022
- rmA168_2_rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- rmA168_3_úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- rmA168_7_vyhlásenie konateľa – podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť BARMAPE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12939/S-Zbl, so sídlom: Agátová 3065/9, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 765 163, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť BB Stavba group, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17774/S-Zbl, so sídlom: Švermova 1820/21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 407 592, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení a výmaze spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť BE BROWN STUDIO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36914/S-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 5071/1A, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 52 466 825, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Bee Healthy s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23153/S-Zbl, so sídlom: Nová 42, 962 21 Lieskovec, IČO: 46 857 320, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 26.09.2022

Spoločnosť BELLAMED, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4008/S-Zbl, so sídlom: Bruchačka 398, 976 81 Horná Lehota, IČO: 36 014 940, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- bella3_osvedcenie.asice
Dátum doručenia: 08.08.2022
- bella2_ rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 08.08.2022
- bella3_úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 08.08.2022

Spoločnosť BlaBa transport s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35253/S-Zbl, so sídlom: Neresnická cesta 440/29, 960 01 Zvolen, IČO: 51 954 851, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 23.09.2021
- úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 23.09.2021
- vyhlásenie konateľa PV
Dátum doručenia: 23.09.2021
- blaba2_zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 10.08.2022
- blaba3_úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 10.08.2022

Spoločnosť BOTAN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44814/S-Zbl, so sídlom: Jilemnického 1312/40, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 54 936 471, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 02_Podpisový vzor konatela.asice
Dátum doručenia: 29.09.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 29.09.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 29.09.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 29.09.2022

Spoločnosť BUČKO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 7361/S-Zbl, so sídlom: Hlavná 75/50, 976 68 Heľpa, IČO: 36 050 741, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť BW factoring, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6748/S-Zbl, so sídlom: Krivánska 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 044 733, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť Camion SR,s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6466/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 13/5547, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 041 823, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť CITY TREES, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42027/S-Zbl, so sídlom: Križovatka 913/9, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 54 070 180, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 06.09.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.09.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 06.09.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.09.2021
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 19.09.2022
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 19.09.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 19.09.2022

Spoločnosť Copler, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42956/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 52 849 589, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 01.04.2022
- rozh. jed. spolocnika copler sro.asice
Dátum doručenia: 01.04.2022
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 14.09.2022
- rozhodnutie jed. splocnika.asice
Dátum doručenia: 14.09.2022

Spoločnosť DAJANE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39455/S-Zbl, so sídlom: Korytárky 398, 962 04 Korytárky, IČO: 53 238 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 22.09.2022
- PV.asice
Dátum doručenia: 22.09.2022
- ZL - UZ.asice
Dátum doručenia: 22.09.2022

Spoločnosť De.aL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25984/S-Zbl, so sídlom: Dubiny 272/10, 976 37 Hrochoť, IČO: 47 595 159, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- De.aL-AS-Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 19.09.2022

Spoločnosť EBB s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13316/S-Zbl, so sídlom: Józsefa Bodona 1702/14, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 801 968, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť EKONOMKREDIT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3472/S-Zbl, so sídlom: Chabenecká 1, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 000 787, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť ELEKTROEXPRES, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14742/S-Zbl, so sídlom: Kvetná 8, 986 01 Fiľakovo, IČO: 44 150 334, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť EnergyGrass SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16537/S-Zbl, so sídlom: Točnica 2, 985 22 Točnica, IČO: 44 778 848, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť epikure s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24717/S-Zbl, so sídlom: Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 752 196, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť EUROOBAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28495/S-Zbl, so sídlom: Mičinská cesta 34, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 278 599, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Expres Consult, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4976/S-Zbl, so sídlom: ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 025 917, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 01. Zápisnica.asice
Dátum doručenia: 05.08.2022
- 02. Prezenčná listina.asice
Dátum doručenia: 05.08.2022
- 05. Úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 05.08.2022

Spoločnosť FAIO smart home s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33039/S-Zbl, so sídlom: Severná 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 972 499, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedcenie- FAIO smart home.zep
Dátum doručenia: 24.01.2019
- Zapisnica z VZ- FAIO smart home.zep
Dátum doručenia: 24.01.2019
- Zakladatelska listina- FAIO smart home.zep
Dátum doručenia: 24.01.2019
- ŽO
Dátum doručenia: 11.10.2022
- Zakladatelska listina-FAIOSH.asice
Dátum doručenia: 11.10.2022
- Zapisnica z VZ-FAIOSH.asice
Dátum doručenia: 11.10.2022

Spoločnosť FG NOVA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10918/S-Zbl, so sídlom: Lazovná 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 642 339, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť FINEKO BB s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43886/S-Zbl, so sídlom: Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 637 309, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 27.05.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 27.05.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 27.05.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 27.05.2022
- Podpisový vzor konateľa 1.asice
Dátum doručenia: 12.09.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 12.09.2022

Spoločnosť GAMA - MED, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12593/S-Zbl, so sídlom: 1. Mája 614/24, 976 97 Nemecká - Dubová, IČO: 36 640 620, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť GASGOLD s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37874/S-Zbl, so sídlom: Štúrova 883/6, 977 03 Brezno, IČO: 52 826 465, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 05.12.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 05.12.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 05.12.2019
- Podpisový vzor konateľa-GAŠPERÁK Tomáš.asice
Dátum doručenia: 05.12.2019
- 1. .Zaklad.lisina_GASGOLD.asice
Dátum doručenia: 28.10.2021
- 2. Rozhodnutie jedineho spolocnika_GASGOLD .asice
Dátum doručenia: 28.10.2021
- 1. .Zaklad.lisina_GASGOLD.asice
Dátum doručenia: 16.12.2021
- 2. Rozhodnutie jedineho spolocnika_GASGOLD .asice
Dátum doručenia: 16.12.2021
- 1Uplne znenie zakladatelskej listiny.asice
Dátum doručenia: 22.09.2022
- 2Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 22.09.2022
- 4Osvedcenie o zivnosenskom podnikani_GASGOLD.asice
Dátum doručenia: 22.09.2022

Spoločnosť GENERAL Computer, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 5467/S-Zbl, so sídlom: Dolná 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 031 097, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť GeoPLUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6433/S-Zbl, so sídlom: Brezenská 3, 977 01 Brezno, IČO: 36 041 459, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť GP partners, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11535/S-Zbl, so sídlom: Kláry Jarunkovej 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 648 078, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 01_Zapisnica o valnom zhromazdeni.pdf.asice
Dátum doručenia: 09.08.2022
- 02_Spolocenska zmluva.pdf.asice
Dátum doručenia: 09.08.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 09.08.2022

Spoločnosť GRAND POWER, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6307/S-Zbl, so sídlom: Poľovnícka 29, 974 01 Banská Bystrica-Šalková, IČO: 36 040 151, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Harbor Projects s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21848/S-Zbl, so sídlom: Ružová 2, 986 01 Fiľakovo, IČO: 46 552 375, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť HATEKO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44807/S-Zbl, so sídlom: Kútovská cesta 6943/7, 968 01 Nová Baňa, IČO: 54 932 254, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 26.09.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 26.09.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 26.09.2022

Spoločnosť HVH správa bytov s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34867/S-Zbl, so sídlom: Internátna 1867/2, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 51 855 020, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť CHAPERON SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44831/S-Zbl, so sídlom: Cesta k nemocnici 1727/35, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 973 384, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- chap7_vyhlásenie konateľa – podpisový vzor 3x.asice
Dátum doručenia: 12.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 12.10.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 12.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 12.10.2022

Spoločnosť INTUM v.o.s., reg. v oddieli: Sr, vo vložke č: 658/S-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 931 919, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- UZ SZ č1.asice
Dátum doručenia: 03.08.2022
- UZ SZ č.2.asice
Dátum doručenia: 03.08.2022
- dodatok č2.asice
Dátum doručenia: 03.08.2022
- dodatok č1.asice
Dátum doručenia: 03.08.2022
- UZ SZ č1.asice
Dátum doručenia: 08.09.2022
- UZ SZ č.2.asice
Dátum doručenia: 08.09.2022
- SZ.asice
Dátum doručenia: 08.09.2022
- rozhodnutie JS.asice
Dátum doručenia: 08.09.2022
- dodatok č2.asice
Dátum doručenia: 08.09.2022
- dodatok č1.asice
Dátum doručenia: 08.09.2022

Spoločnosť ISOPAK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16465/S-Zbl, so sídlom: SNP 3, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 44 766 670, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť IUR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2162/S-Zbl, so sídlom: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 613 471, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Nariadenie dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť J&C GF, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17717/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 20, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 36 417 661, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť JAKHROM, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15458/S-Zbl, so sídlom: Záhorského 19, 962 31 Sliač, IČO: 36 401 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť JELTEC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32307/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 4265/157, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 50 978 195, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.11.2022
- ZL
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť JOMI SH s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9361/S-Zbl, so sídlom: Kirejevská 3, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 627 534, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť JUMIR BREZNO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12728/S-Zbl, so sídlom: MPČĽ 2169/21, 977 03 Brezno, IČO: 36 745 031, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť KARIS Trade 14, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44786/S-Zbl, so sídlom: Nám. gen. M. R. Štefánika 22/27, 977 01 Brezno, IČO: 54 949 696, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 03.10.2022

Spoločnosť KINGS HOLDING s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11987/S-Zbl, so sídlom: Horná 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 665 746, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť K-KART spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 606/S-Zbl, so sídlom: Fiľakovská 41/4921, 984 01 Lučenec, IČO: 31 568 564, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť KORALE, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40571/S-Zbl, so sídlom: Senohrad 98, 962 43 Senohrad, IČO: 53 557 824, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 11.08.2022
- Zakladateľská listina (NOVÁ).asice
Dátum doručenia: 11.08.2022
- Osvedčenie_
Dátum doručenia: 11.08.2022

Spoločnosť L E M I a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4/S-Zbl, so sídlom: Školská 46/16, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00 592 340, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie štatutárneho orgánu.zep
Dátum doručenia: 26.10.2020
- Rozhodnutie jediného spoločníka_2022_09_27(ver.0.01).asice
Dátum doručenia: 27.09.2022
- Súhlas člena DR s vymenovaním do funkcie_2022_09_27(ver.0.01).asice
Dátum doručenia: 27.09.2022

Spoločnosť L&R PARTNERS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39476/S-Zbl, so sídlom: Rimavská 1650/1, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 53 235 339, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť L.O.M., spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2934/S-Zbl, so sídlom: Starohorská 49, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 635 148, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť LARANJA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18448/S-Zbl, so sídlom: Halič 557, 985 11 Halič, IČO: 36 570 231, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť LIANELA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17496/S-Zbl, so sídlom: Muránska 1335/12, 050 01 Revúca, IČO: 44 835 701, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Čestné vyhlásenie konateľa a podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 09.08.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 09.08.2022
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.08.2022

Spoločnosť LTK Solutions, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19280/S-Zbl, so sídlom: Banícka 1894, 968 01 Nová Baňa, IČO: 45 949 310, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Lunter coaching s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39149/S-Zbl, so sídlom: Zadarská ulica 15036/7, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 53 146 620, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uplne_znenie_Spolocenskej_zmluvy-1662716049180-1662716070571.asice
Dátum doručenia: 09.09.2022
- Zapisnica_zo_zasadnutia_MVZ-1662716268494-1662716288003.asice
Dátum doručenia: 09.09.2022

Spoločnosť LVIS-AB, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6221/S-Zbl, so sídlom: Podlavická cesta 7, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 36 039 306, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ÚZ 2001
Dátum doručenia: 22.04.2000

Spoločnosť MA.GI.CA., s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42315/S-Zbl, so sídlom: Partizánska 101/45, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31 677 517, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmluva o zlúčení_MA.GI.CA_RST Košice.pdf.asice
Dátum doručenia: 18.09.2022
- Zápisnica z mimoriadneho VZ_RST Košice.pdf.asice
Dátum doručenia: 18.09.2022
- Zakladateľská listina_MA.GI.CA.pdf.asice
Dátum doručenia: 18.09.2022
- Sprava_auditora_MAGICA.pdf.asice
Dátum doručenia: 18.09.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka_MA.GI.CA.pdf.asice
Dátum doručenia: 18.09.2022

Spoločnosť MB TECH BB s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8822/S-Zbl, so sídlom: Priemyselná ulica 15449/2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 622 524, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za obdobie 05/2021 - 04/2022
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť MERCURIAL AGENCY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11382/S-Zbl, so sídlom: Bátorová 82, 991 26 Bátorová, IČO: 36 646 679, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť MONACCO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9001/S-Zbl, so sídlom: Sklárska 50, 987 01 Poltár, IČO: 36 624 209, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť MOPA SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14225/S-Zbl, so sídlom: Konopisková 439/9, 991 26 Nenince, IČO: 43 951 490, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť NENINSKÁ CESTOVINÁREŇ, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6159/S-Zbl, so sídlom: Nenince 526, 991 26 Nenince, IČO: 36 038 628, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť NEUMANN SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8920/S-Zbl, so sídlom: Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 623 407, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť NF BB, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44285/S-Zbl, so sídlom: Kalinčiakova 6028/17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 54 775 710, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.07.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 21.07.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 21.07.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 21.07.2022
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 05.08.2022
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 05.08.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 05.08.2022

Spoločnosť Nový Štýl s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6539/S-Zbl, so sídlom: Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 042 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť OPTI REAL ESTATE spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18554/S-Zbl, so sídlom: Kynceľová 77, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 622 112, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení a výmaze spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť ORTOTECH, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2349/S-Zbl, so sídlom: Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, IČO: 31 619 631, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť PIKNIK group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35493/S-Zbl, so sídlom: Kutnohorská 669/8, 967 01 Kremnica, IČO: 52 054 713, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PIKNIK group_zapisnica VZ.asice
Dátum doručenia: 08.09.2022
- PIKNIK group_ZListina
Dátum doručenia: 08.09.2022

Spoločnosť Podžobrácka farma s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37555/S-Zbl, so sídlom: Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica, IČO: 52 708 314, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ (2).asice
Dátum doručenia: 13.09.2022
- ŽO
Dátum doručenia: 13.09.2022

Spoločnosť R/M Team s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13437/S-Zbl, so sídlom: Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 813 290, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť RED SCORPIONS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13768/S-Zbl, so sídlom: Šurice 54, 980 33 Šurice, IČO: 36 848 247, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť RESAK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44099/S-Zbl, so sídlom: Rázusova 976/67, 977 01 Brezno, IČO: 54 704 359, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- RESAK VZ 14092022.asice
Dátum doručenia: 15.09.2022
- RESAK spoločen zmluva 14092022.asice
Dátum doručenia: 15.09.2022

Spoločnosť SAUNA Štiavničky, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6010/S-Zbl, so sídlom: Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 037 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť Semafor, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20496/S-Zbl, so sídlom: Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 249 117, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť SESaP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17476/S-Zbl, so sídlom: Podlavická cesta 9, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 45 339 449, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ŽO
Dátum doručenia: 22.09.2022
- sesap-s.r.o._rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 22.09.2022

Spoločnosť SOR - HYDROP, spol. s r.o. Zvolen, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3496/S-Zbl, so sídlom: Dubová 5, 960 02 Zvolen, IČO: 31 336 451, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť SPERO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14497/S-Zbl, so sídlom: A. Hlinku 2317/26, 960 01 Zvolen, IČO: 44 046 740, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť Stone Group, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12150/S-Zbl, so sídlom: Nová dolina 736/3, 967 01 Kremnica, IČO: 36 684 783, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9875/S-Zbl, so sídlom: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 36 632 716, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 20221102 - I. restancna sprava (DZ).pdf.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť SUPPORT BUILD, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16227/S-Zbl, so sídlom: Strieborné námestie 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 964 847, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť SUPPORT BUILD, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16227/S-Zbl, so sídlom: Strieborné námestie 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 964 847, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zmluva o prevode obchodného podielu
Dátum doručenia: 25.05.2009

Spoločnosť Terra Therm s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10929/S-Zbl, so sídlom: Kukučínova 3379/20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 642 444, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť TRIERE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16086/S-Zbl, so sídlom: Horná Huta 1631, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 44 642 164, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť VEGSTYLE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39431/S-Zbl, so sídlom: M. Rázusa 86/13, 984 01 Lučenec, IČO: 53 238 346, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 12.08.2020
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 12.08.2020
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 12.08.2020
- Rozhodnutie_jedineho_spolocnika.asice
Dátum doručenia: 03.12.2021
- Vyhlasenie_konatela,_podpisovy_vzor.asice
Dátum doručenia: 03.12.2021
- Spolocenska_zmluva_-_UZ.asice
Dátum doručenia: 03.12.2021
- Spoločenská zmluva - ÚZ.asice
Dátum doručenia: 17.09.2022

Spoločnosť VELVET Partner, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3752/S-Zbl, so sídlom: Radvanská 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 008 010, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť VERÓNY OaS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24536/S-Zbl, so sídlom: Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina, IČO: 47 210 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2020
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť VM Diverso s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35166/S-Zbl, so sídlom: Sokolská 1901/101, 960 01 Zvolen, IČO: 51 195 054, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť XMOS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42431/S-Zbl, so sídlom: T.G. Masaryka 337/30, 984 01 Lučenec, IČO: 54 213 452, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka XMOS__podpísané.asice
Dátum doručenia: 08.08.2022

Spoločnosť ZEOR s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43694/S-Zbl, so sídlom: Smreková 3379/7, 960 01 Zvolen, IČO: 54 596 483, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ZEOR-VU-Podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 07.09.2022
- ZEOR-VU-Zapisnica z VZ+PL.asice
Dátum doručenia: 07.09.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1