Obchodný vestník 219/2022 Zbierka listín Deň vydania: 15.11.2022
R286294
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín

Spoločnosť 1media, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71313/B-Zbl, so sídlom: Sienkiewiczova 2541/2, 811 09 Bratislava, IČO: 46 071 814, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť 2ENERGIE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139548/B-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 38/36, 902 01 Pezinok, IČO: 52 566 676, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podnikateľské oprávnenie.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť 4Ebike s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139664/B-Zbl, so sídlom: Obchodná 559/37A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 488 918, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín).zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín).zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Spoločenská zmluva - úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Dodatok.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť A.Klees Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30703/B-Zbl, so sídlom: Ivánska cesta 91, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 876 077, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť AITS, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6934/B-Zbl, so sídlom: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 786 156, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť ANIMART, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39199/B-Zbl, so sídlom: Keltská 80, 851 10 Bratislava, IČO: 35 976 349, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť Apex Tech s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139798/B-Zbl, so sídlom: Studená 17187/10B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 574 792, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín).zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť Arca Capital Funding, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6735/B-Zbl, so sídlom: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 410 591, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplne znenie Stanov 14 06 2019 .asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpisový vzor_ Ing Velič Rastislav.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť Arca Entertainment, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141718/B-Zbl, so sídlom: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 774 244, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť ARMAGEDON, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 99108/B-Zbl, so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 374 551, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2021 - 06/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2021 - 06/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2020 - 06/2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2020 - 06/2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť ARUTAS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30130/B-Zbl, so sídlom: Vinárska 25, 900 01 Modra, IČO: 35 870 435, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť ATLETIKA s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19420/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 35 770 244, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie 1.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- rozhodnutie final.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- uctovna zavierka.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- konecna sprava.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť Atrium Slovakia Real Estate Management s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 163300/B-Zbl, so sídlom: Vansovej 4838/2, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 356 000, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zoznam majetku_112022.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022
- zoznam prihlasenych pohlad._112022.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť Autobiznis s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68561/B-Zbl, so sídlom: Štúrova 820/44B, 903 01 Senec, IČO: 45 905 878, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť AUTOVERO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37410/B-Zbl, so sídlom: Račianska 151, 834 16 Bratislava, IČO: 35 953 047, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť B&P trading, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18895/B-Zbl, so sídlom: Rajecká 15, 821 07 Bratislava, IČO: 35 764 775, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.01.2007
Dátum doručenia: 04.01.2007
- Spoločenská zmluva zo dňa 03.01.2007
Dátum doručenia: 04.01.2007
- Rozhodnutie o udelení licencie lz 21.12.2006
Dátum doručenia: 04.01.2007

Spoločnosť BA Trade, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81226/B-Zbl, so sídlom: Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 656 910, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Ba Trade - Úplné znenie Zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť BAR-A-TOM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 126182/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 423 651, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2021 - 06/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2021 - 06/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť BEL - TRADE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22433/B-Zbl, so sídlom: Harmincova 1/B, 841 01 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 35 795 476, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť BENALA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 138632/B-Zbl, so sídlom: Slnečná 15, 900 45 Malinovo, IČO: 52 398 374, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica MVZ.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť Benela s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29405/B-Zbl, so sídlom: Kladnianska 34, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 863 501, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť BM Business company s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 107804/B-Zbl, so sídlom: Pri strelnici 1, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 065 653, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spln.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť BOLDEN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16654/B-Zbl, so sídlom: Ivanská cesta 16733/15, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 739 797, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť CENTURION FINANCIAL SERVICES s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 130846/B-Zbl, so sídlom: Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 903 202, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť CenturyLink Communications Slovakia spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44432/B-Zbl, so sídlom: Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 734 349, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť CMED SLOVAKIA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 106838/B-Zbl, so sídlom: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava, IČO: 50 018 809, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Vzdanie sa funkcie konateľa, 8.11.2022
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť ColosseoEAS, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 5742/B-Zbl, so sídlom: Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava, IČO: 47 089 849, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť CORFIN Capital Partners, SE, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 1983/B-Zbl, so sídlom: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 46 239 588, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Cover up s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139801/B-Zbl, so sídlom: Pivonkova 1668/26B, 900 41 Rovinka, IČO: 52 563 341, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť CRESCO Forest Park s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76026/B-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, IČO: 46 365 923, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 27.02.2013

Spoločnosť CSV Production s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 107301/B-Zbl, so sídlom: Černyševského 37, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 028 065, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica VZ.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť DE CLERCQ Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39949/B-Zbl, so sídlom: Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec, IČO: 36 288 098, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť DENTERRA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42109/B-Zbl, so sídlom: Na Grunte 7/A, 831 52 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 669 997, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť DI Koridor, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43320/B-Zbl, so sídlom: Kominárska 2,4 , 832 03 Bratislava, IČO: 36 704 806, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť Dov-servis s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 121432/B-Zbl, so sídlom: M. Schneidra Trnavského 1998/22, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 50 759 043, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť DRASA s. r. o. - v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49994/B-Zbl, so sídlom: Bratislavská 85, 902 01 Pezinok, IČO: 43 906 541, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť EcoLed Solutions a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 5527/B-Zbl, so sídlom: Tulipánová 1, 903 01 Senec, IČO: 36 747 262, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmluva o zlúčení_návrh_v2.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť EL & JL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 91189/B-Zbl, so sídlom: Krásnohorská 18, 851 07 Bratislava, IČO: 47 354 836, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2013
Dátum doručenia: 14.10.2013
- Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.9.2013
Dátum doručenia: 14.10.2013
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 30.9.2013
Dátum doručenia: 14.10.2013
- Uplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 14.10.2013

Spoločnosť ELKONET, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1685/B-Zbl, so sídlom: Stavbárska 34, 821 07 Bratislava, IČO: 17 331 676, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ELKONET_1. restancna sprava_20221031.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť ELLIS Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30664/B-Zbl, so sídlom: Hradská 1D, 821 07 Bratislava, IČO: 35 875 658, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť English4You s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139680/B-Zbl, so sídlom: Martinčekova 17424/13, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 419 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 28.06.2019
- Podnikateľské oprávnenie.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona..zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť Epicor Software Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14035/B-Zbl, so sídlom: Žižkova 22/B, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 31 699 740, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Rozhodnutie o zmene sídla.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť Esterian, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1365/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 713 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 26.09.2022
- Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti.zep
Dátum doručenia: 31.07.2019
- Podpisový vzor predsedu predstavenstva.zep
Dátum doručenia: 31.07.2019
- Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti.zep
Dátum doručenia: 31.07.2019
- Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti.zep
Dátum doručenia: 27.06.2018
- Stanovy spoločnosti úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 27.06.2018
- Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti.zep
Dátum doručenia: 11.05.2018
- Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti.zep
Dátum doručenia: 11.05.2018
- Zmluva o zlúčení spoločností.zep
Dátum doručenia: 11.05.2018
- Stanovy spoločnosti úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 11.05.2018

Spoločnosť Family Expres s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76156/B-Zbl, so sídlom: Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 46 359 451, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 08.04.2013

Spoločnosť Férový nákup s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 129977/B-Zbl, so sídlom: Karadžičova 4098/9, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 780 801, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Fevex s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81317/B-Zbl, so sídlom: Hany Meličkovej 39, 841 05 Bratislava, IČO: 46 665 625, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 08/2021 - 10/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 08/2021 - 10/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 08/2021 - 10/2022 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Finance media SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66441/B-Zbl, so sídlom: Dohnányho 16, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 45 650 454, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť FLEXTOR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33317/B-Zbl, so sídlom: Šustekova 51, 851 04 Bratislava 5, IČO: 35 902 043, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť FORTT TRADE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76637/B-Zbl, so sídlom: Parková 45, 821 05 Bratislava, IČO: 46 396 900, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 22.11.2013
- podpisovž vzor Milan Procházka
Dátum doručenia: 22.11.2013
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 22.11.2013

Spoločnosť FREKOMOS SK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39836/B-Zbl, so sídlom: Domové role 65A/19006, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 196 428, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť GASTRO - PERLA , spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 775/B-Zbl, so sídlom: Doležalova 15, 821 04 Bratislava, IČO: 00 893 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- GASTRO-PERLA_1. restancna sprava_20221031.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť GETTYS, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 69756/B-Zbl, so sídlom: Líščie Nivy 23, 821 08 Bratislava, IČO: 45 978 328, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť GeVeDe s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63074/B-Zbl, so sídlom: Na zlatej nohe 4/B, 831 01 Bratislava, IČO: 45 405 573, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť Global Finance, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 5985/B-Zbl, so sídlom: Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 836 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- prezenčná listina prítomných akcionárov.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpisový vzor - Zubaľ.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpisový vzor - Gregor.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť Goforit s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139566/B-Zbl, so sídlom: Trenčianska 689/24, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 574 423, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín).zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť H - Properties s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61808/B-Zbl, so sídlom: ul. Československých tankistov 9, 841 06 Bratislava, IČO: 45 302 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Haffner, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51237/B-Zbl, so sídlom: Moyzesova 2211/82, 900 01 Modra, IČO: 44 062 320, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť HANSEATIC Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8257/B-Zbl, so sídlom: Sabinovská 8, 821 08 Bratislava, IČO: 31 387 560, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť HMD s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 106599/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 48 322 687, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica MVZ.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť Honner s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41771/B-Zbl, so sídlom: Mraziarenská 19, 821 08 Bratislava, IČO: 36 660 841, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Hotel AVION s.r.o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39188/B-Zbl, so sídlom: Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 35 976 152, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 08/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 08/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť ICL Slovakia, a.s., v likvidácii, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6396/B-Zbl, so sídlom: Karadžičova 2, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 371 509, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 01/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť INIT Retail s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 99325/B-Zbl, so sídlom: Stará Vajnorská 6/B, 831 04 Bratislava, IČO: 47 819 511, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť INVESTORSKÁ OBCHODNÁ, akciová spoločnosť, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4025/B-Zbl, so sídlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 36 708 607, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť IT&AT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27644/B-Zbl, so sídlom: Heyrovského 7, 841 03 Bratislava, IČO: 35 846 488, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť IZOLATÉRI s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76693/B-Zbl, so sídlom: Semenárska 217/19, 851 10 Bratislava, IČO: 46 358 820, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 11.01.2013
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 11.01.2013

Spoločnosť J & P, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8860/B-Zbl, so sídlom: Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 31 394 094, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť JAS Re, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37101/B-Zbl, so sídlom: Moyzesova 8, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 949 155, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť JC Logistics, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 84262/B-Zbl, so sídlom: Rostovská 22, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 46 832 807, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť KOMI WELD s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70484/B-Zbl, so sídlom: Pečnianska 33, 851 01 Bratislava, IČO: 46 020 802, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie, 74183, komi weld.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť KOREMA, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4473/B-Zbl, so sídlom: Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, IČO: 35 838 809, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- listina prítomných 06052020.compressed.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Listina prítomných 29072020.compressed.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022
- MVZ_06052020.compressed.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022
- MVZ_29072020.compressed.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022
- PM.compressed.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť Košická 52, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6602/B-Zbl, so sídlom: Legionárska 10, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 936 212, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- notárska zápisnica zo dňa 8.11.2022, N 646_2022.101546.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022
- podpisový vzor zo dňa 8.11.2022.101545.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022
- zápisnica zo zasadnutia VZ zo dňa 8.11.2022.101542.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť LAMANA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35555/B-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 858/7, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 929 294, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Listina prítomných spoločníkov.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť LandFIN s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30965/B-Zbl, so sídlom: Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 35 878 495, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť LANXESS Central Eastern Europe s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48049/B-Zbl, so sídlom: Pribinova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 36 837 334, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníka LANXESS Deutschland GmbH prijaté mimo valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Vyhlásenie a podpisový vzor pána Gašpara.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Plnomocenstvo na podanie návrhu.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť LARA Group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 108848/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50 146 912, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Lepanto s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140179/B-Zbl, so sídlom: Klariská 324/6, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 535 185, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Spoločenská zmluva - úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín).zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín).zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Dodatok.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p."), reg. v oddieli: Ps, vo vložke č: 418/B-Zbl, so sídlom: Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava, IČO: 35 778 458, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Lion Paw s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 104761/B-Zbl, so sídlom: Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava, IČO: 47 642 114, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť Marquez s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139587/B-Zbl, so sídlom: Holíčska 3, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 575 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpisový vzor a vyhlásenie konateľa.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podnikateľské oprávnenie.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť MARTINUS Optik, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46152/B-Zbl, so sídlom: Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 36 782 793, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisový vzor.asics
Dátum doručenia: 06.08.2019
- prezenčná listina.asics
Dátum doručenia: 06.08.2019
- zápisnica mvz.asics
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asics
Dátum doručenia: 10.02.2020
- osvedcenie.zep
Dátum doručenia: 12.06.2018
- rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 12.06.2018
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 12.06.2018
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 15.07.2015
- listina prítomných.zep
Dátum doručenia: 15.07.2015
- zápisnica.zep
Dátum doručenia: 15.07.2015
- zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 15.07.2015
- Spoločenská znluva zo dňa 27.4.2007
Dátum doručenia: 22.05.2007
- Živnostenský list zo dňa 16.5.2007
Dátum doručenia: 22.05.2007
- Vyhlásenie vkladov zo dňa 27.4.2007
Dátum doručenia: 22.05.2007
- Podpisový vzor - MUDr. Ivo Ďurkovič
Dátum doručenia: 22.05.2007
- Podpisový vzor - MUDr. Jela Hlavatá
Dátum doručenia: 22.05.2007
- Spoločenská zmluva zo dňa 18.9.2007
Dátum doručenia: 07.02.2008
- Rozhodnutie zo zasadnutia MVZ z dňa 18.9.2007
Dátum doručenia: 07.02.2008
- Źivnostenský list zodňa
Dátum doručenia: 07.02.2008
- Zápisnica z rokovamia VZ zo dňa 15.5.2009
Dátum doručenia: 21.05.2009
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.10.2011
Dátum doručenia: 24.10.2011
- Podpisový vzor - PhDr. Tomaš Konstelničák
Dátum doručenia: 24.10.2011
- Zápisnica z Valního zhromaždenia zo dňa 29.3.2012 , Listina prítmoných
Dátum doručenia: 17.04.2012
- Rozhodnutie zo dňa 4.4.2012
Dátum doručenia: 17.04.2012

Spoločnosť MayTrip Business s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 138335/B-Zbl, so sídlom: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 468 232, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ZL.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- MazTrip_Valne zhromazdenie.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpis vzor.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť MEATHOLOGY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 113450/B-Zbl, so sídlom: Pribinova 26, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 367 048, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť MEDITERAN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36397/B-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 21, 811 02 Bratislava, IČO: 35 940 018, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Mills & Associates s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 87629/B-Zbl, so sídlom: Jakubovo nám. 19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 246 812, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť MJ Projektstav, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139673/B-Zbl, so sídlom: Drieňová 71/11, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 565 190, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín).zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť MODERN PARTNER GROUP HOLDING LIMITED s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 146430/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 827 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Monend s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 145595/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 826 597, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť MVI PROPLANT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 105695/B-Zbl, so sídlom: Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 48 241 032, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť MyCoffee Retail 2,s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17438/B-Zbl, so sídlom: Račianska 66, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 747 765, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť MyCoffee Retail 3, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 146839/B-Zbl, so sídlom: Račianska 66, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 53 208 439, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť MyCoffee Retail 4, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 151554/B-Zbl, so sídlom: Račianska 66, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 53 674 383, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 03/2021 - 12/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť MyCoffee, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 64991/B-Zbl, so sídlom: Račianska 66, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 551 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť MyTeleShop s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76401/B-Zbl, so sídlom: Letecká 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 382 267, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- vzdanie sa funkcie konateľa
Dátum doručenia: 08.01.2013

Spoločnosť Národná Pokladnica s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 64235/B-Zbl, so sídlom: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 480 206, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť NEO-EVO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42422/B-Zbl, so sídlom: Medveďovej 20, 851 04 Bratislava, IČO: 36 678 431, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť NORDLAND s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58848/B-Zbl, so sídlom: ul. 29. augusta 15/F, 811 09 Bratislava, IČO: 44 806 817, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Nová éra Tatier, a. s. v likvidácii, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 2588/B-Zbl, so sídlom: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 36 532 584, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 08/2021 - 09/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Obchodný dom Prešov, s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 107642/B-Zbl, so sídlom: Gorkého 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 065 955, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie o vstupe do likvidácie.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Rozhodnutie o skončení likvidácie.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Konečná správa o priebehu likvidácie.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Účtovná závierka.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť OCTAGO, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6738/B-Zbl, so sídlom: Moyzesova 8, 921 01 Piešťany, IČO: 51 423 839, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 12.09.2022
- Notárska zápisnica_Mimoriadne VZ Yodea Consulting a.s._05082022.asice
Dátum doručenia: 12.09.2022
- Notárska zápisnica_Yodea Consulting, a.s._s opravnou doložkou.asice
Dátum doručenia: 12.09.2022
- Podpisový vzor a vyhlásenie člena predstavenstva_M. Rybárik.asice
Dátum doručenia: 12.09.2022
- Súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady_J.Kaščák.asice
Dátum doručenia: 12.09.2022
- Súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady_M.Chňapko.asice
Dátum doručenia: 12.09.2022
- Osvedčenie dok_514238398262046_-_15.08.2022_10_24_36_-_15.08.2022_10_25_11.asice
Dátum doručenia: 12.09.2022
- Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 15.02.2018
- Stanovy.zep
Dátum doručenia: 15.02.2018
- písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 15.02.2018
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 15.02.2018
- Súhlas s vymenovaním do funkcie a podpisový vzor člena predstavenstva.zep
Dátum doručenia: 15.02.2018
- Súhlas s vymenovaním do funkcie člena dozornej rady_Fartel.zep
Dátum doručenia: 15.02.2018
- Súhlas s vymenovaním do funkcie člena dozornej rady_Keher.zep
Dátum doručenia: 15.02.2018
- Súhlas s vymenovaním do funkcie člena dozornej rady_Benka.zep
Dátum doručenia: 15.02.2018

Spoločnosť OKSI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 109005/B-Zbl, so sídlom: Na Vtáčniku 25, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 146 939, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť OLSTAT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76288/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 61, 811 08 Bratislava, IČO: 46 380 574, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápis rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 08.01.2013
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 08.01.2013
- Podpisový vzor Jozef Foltán
Dátum doručenia: 08.01.2013

Spoločnosť OrderHeroes, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 145011/B-Zbl, so sídlom: Jégého 16999/8, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 366 154, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť ORIGIN s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76173/B-Zbl, so sídlom: Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava, IČO: 46 370 609, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 08.07.2013
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 08.07.2013
- Podpisový vzor Tomáš Kusý
Dátum doručenia: 08.07.2013

Spoločnosť PC SPACE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26284/B-Zbl, so sídlom: Líščie Nivy 23, 820 05 Bratislava, IČO: 35 833 670, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PC SPACE_1. restancna sprava_20221031.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť PECO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 151784/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 43 991 009, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť PIKN credits s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 134665/B-Zbl, so sídlom: Cintorínska 2365/7, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 52 070 123, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa - Martin Bartošík
Dátum doručenia: 22.01.2019
- Spoločenská zmluva zo dňa 14.9.2018
Dátum doručenia: 22.01.2019
- Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 14.9.2018
Dátum doručenia: 22.01.2019
- Podnikateľské oprávnenie č.OU-BA-OZP1-2018/107256-2, zo dňa 13.11.2018
Dátum doručenia: 22.01.2019
- Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.1.2021
Dátum doručenia: 01.02.2021
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.1.2021
Dátum doručenia: 01.02.2021
- Listina prítomných z valného zhromaždenia 26.1.2021
Dátum doručenia: 01.02.2021

Spoločnosť PK_Krajčírik s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 64972/B-Zbl, so sídlom: Myslenická 217, 902 03 Pezinok, IČO: 45 544 522, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť POINTPARK BA6A, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76172/B-Zbl, so sídlom: Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava, IČO: 47 235 829, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor Monika krausová
Dátum doručenia: 09.12.2013
- Podpisový vzor Martin Konečný
Dátum doručenia: 09.12.2013
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.12.2013

Spoločnosť Prisa, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46626/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 795 917, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Prisma SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81539/B-Zbl, so sídlom: Lnadererova 6, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 681 744, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Pro Evolution Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 91550/B-Zbl, so sídlom: Nám. 1. mája 66/25, 903 01 Senec, IČO: 47 383 712, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 19.8.2013
Dátum doručenia: 22.08.2013
- Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladu a základného imania zo dňa 16.8.2013
Dátum doručenia: 22.08.2013
- Zakladateľská listina zo dňa 16.8.2013
Dátum doručenia: 22.08.2013

Spoločnosť PTK-Echo Public Services s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53431/B-Zbl, so sídlom: Prešovská 39, 821 08 Bratislava, IČO: 44 262 337, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zepx
Dátum doručenia: 06.08.2019
- MVZ.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Plnomocenstvo.zepx
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť Public, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 108540/B-Zbl, so sídlom: Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 092 073, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť PVZ Real s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 91667/B-Zbl, so sídlom: Nová 253/71, 900 31 Stupava, IČO: 47 388 315, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť ResPakt s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139545/B-Zbl, so sídlom: Konopiská 549/39, 851 10 Bratislava - mestská časť Čunovo, IČO: 52 569 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asics
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asics
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpisový vzor konateľa.asics
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť RH Real Invest, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37712/B-Zbl, so sídlom: Mraziarenská 19, 821 08 Bratislava, IČO: 35 956 798, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Rien, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 134558/B-Zbl, so sídlom: Exnárova 9, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 168 719, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť RIO BONANZA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 67555/B-Zbl, so sídlom: Plevniky 494, 900 63 Jakubov, IČO: 45 601 925, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka (do obch. reg. a ZL).zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť RK G&G, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 127886/B-Zbl, so sídlom: Baničova 9596/50, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory, IČO: 51 660 491, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladatelska listina_uplne znenie.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022
- PLNOMOCENSTVO.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť RK GRUP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53914/B-Zbl, so sídlom: Hlavná 47/39, 900 27 Bernolákovo, IČO: 44 290 772, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.12.2009
Dátum doručenia: 28.12.2009
- Zakladateľská listina zo dňa 7.12.2009
Dátum doručenia: 28.12.2009
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.4.2011
Dátum doručenia: 01.07.2011
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 7.4.2011
Dátum doručenia: 01.07.2011
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.09.2012
Dátum doručenia: 17.12.2012
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 17.9.2012
Dátum doručenia: 17.12.2012

Spoločnosť RNS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47245/B-Zbl, so sídlom: Glejovka 6, 902 03 Pezinok, IČO: 36 813 486, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Zápisnica MVZ.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Listina prítomných.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Pozvánka.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť ROTOX s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76922/B-Zbl, so sídlom: Prievozská 38, 821 05 Bratislava, IČO: 46 413 944, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica N 116/2013, Nz 6461/2013
Dátum doručenia: 24.04.2013

Spoločnosť Ruchor s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 91353/B-Zbl, so sídlom: Okružná 3293, 900 01 Modra, IČO: 46 539 824, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.9.2013
Dátum doručenia: 30.09.2013
- Notárska zápisnica N 1079/2013 Nz 33224/2013
Dátum doručenia: 30.09.2013

Spoločnosť S.G. Invest Holding, s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76756/B-Zbl, so sídlom: Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 116, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 14.11.2013
- Konečná správa o priebehu likvidácie
Dátum doručenia: 14.11.2013
- Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku
Dátum doručenia: 14.11.2013

Spoločnosť SAL group OFO Voderady s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 91270/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47 357 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.8.2013
Dátum doručenia: 30.08.2013
- Podpisový vzor Miroslav Jankovič
Dátum doručenia: 30.08.2013

Spoločnosť Salac s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139513/B-Zbl, so sídlom: Holíčska 3, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 575 802, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podnikateľské oprávnenie.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpisový vzor a vyhlásenie konateľa.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť SHOTGUN MUSIC, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 114632/B-Zbl, so sídlom: Továrenská 7938/14, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 536 354, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť SHOTGUN PRODUCTION, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 87228/B-Zbl, so sídlom: Továrenská 7938/14, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 017 830, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Shotgun space industries, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139019/B-Zbl, so sídlom: Továrenská 7938/14, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 529 398, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť SK&TK spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76733/B-Zbl, so sídlom: Kostolište 440, 900 62 Kostolište, IČO: 46 368 591, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica č, 1/2013 z valnéh ozhromaždenia
Dátum doručenia: 31.10.2013

Spoločnosť SK7 Poprad, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 105876/B-Zbl, so sídlom: Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 258 497, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť SK8 Žilina, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 105680/B-Zbl, so sídlom: Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 258 403, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť SK9 Property, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 105648/B-Zbl, so sídlom: Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 258 373, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť SLOVART MUSIC s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4116/B-Zbl, so sídlom: Račianska 26A, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 31 339 719, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadnutia VZ.zepx
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť SMART F.I.S., spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43792/B-Zbl, so sídlom: Moskovská 15, 811 08 Bratislava, IČO: 36 716 626, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Smart Residence s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 121335/B-Zbl, so sídlom: Priemyselná 6023, 901 01 Malacky, IČO: 50 999 354, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení zo dňa 02.07.2019.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- listina prítomných spoločníkov zo dňa 02.07.2019.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť SR - MONT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 99361/B-Zbl, so sídlom: Karloveská 6C, 841 04 Bratislava, IČO: 47 792 540, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Steady Trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 137979/B-Zbl, so sídlom: Konopná 17773/42, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 410 358, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť STEFAJN s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 96671/B-Zbl, so sídlom: Kvačalova 47, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 450 789, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Stevanato Group International a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4470/B-Zbl, so sídlom: Agátova 22, 844 03 Bratislava, IČO: 44 112 548, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Supernova Dunajska Streda s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 136288/B-Zbl, so sídlom: Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 345 645, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť SUPRA- ELEKTRO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36078/B-Zbl, so sídlom: Račianska 109/B, 831 02 Bratislava, IČO: 35 935 901, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpisový vzor 2.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť Tach Invest, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 138942/B-Zbl, so sídlom: Nové Záhrady IV 18387/14, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 509 753, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť TAŤJANA NOVÁKOVÁ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 132431/B-Zbl, so sídlom: Budatínska 26, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 892 014, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Tecton group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 119794/B-Zbl, so sídlom: Riazanská 683/70, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 880 691, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť TECHSAND a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6292/B-Zbl, so sídlom: Humenské námestie 4, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 061 372, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Poverenie.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť TENAXplus s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 65115/B-Zbl, so sídlom: Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava, IČO: 45 537 712, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výpis zo živnostenského registra zo dňa 27.4.2010
Dátum doručenia: 12.05.2010
- Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 11.5.2010
Dátum doručenia: 12.05.2010
- Spoločenská zmluva zo dňa 19.4.2010
Dátum doručenia: 12.05.2010
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 21.10.2010
Dátum doručenia: 12.05.2010
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.9.2010, listina prítomných
Dátum doručenia: 08.11.2010
- Spoločenská zmluva zo dňa 2.11.2010
Dátum doručenia: 08.11.2010

Spoločnosť Teresa s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 138546/B-Zbl, so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 447 596, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Nové úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť Tersus, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 91482/B-Zbl, so sídlom: Račianska 182, 831 53 Bratislava, IČO: 47 372 753, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva zo dňa 7.8.2013
Dátum doručenia: 22.08.2013
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 8.8.2013
Dátum doručenia: 22.08.2013
- Podpisový vzor Juraj Gajdár
Dátum doručenia: 22.08.2013
- Podpisový vzor Jiří Heczko
Dátum doručenia: 22.08.2013
- Podpisový vzor Viliam Bílik
Dátum doručenia: 22.08.2013
- Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 7.8.2013
Dátum doručenia: 22.08.2013

Spoločnosť THAILAND EXCLUSIVE TRAVEL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76717/B-Zbl, so sídlom: M. Karpatské námestie 10A13, 831 06 Bratislava, IČO: 46 401 199, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 18.04.2013
- Podpisový vzor Ján Hartl
Dátum doručenia: 18.04.2013

Spoločnosť TOP BETON SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 138089/B-Zbl, so sídlom: Šancová 104004/42, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 973 294, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zl.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- rozh.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť Topsupplies s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76648/B-Zbl, so sídlom: Kučišdorfská dolina 760, 902 01 Pezinok, IČO: 46 371 818, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 20.11.2013
- Podpisový vzor Ing. Slavomír Repčík
Dátum doručenia: 20.11.2013

Spoločnosť TRANSAUTO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139670/B-Zbl, so sídlom: Palmová 41, 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce, IČO: 52 568 032, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Súhlas s menovaním a podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť Trust Holding s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 106680/B-Zbl, so sídlom: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 48 311 031, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ZL aktualizacia.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- RJS.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť UKSR s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71009/B-Zbl, so sídlom: Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 061 916, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť Unichem Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66585/B-Zbl, so sídlom: Rybničná 40, 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory, IČO: 45 285 489, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor_Ales Mesec.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Prípis_podpisový vzor_OR_Ales Mesec.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Plnomocenstvo_Unichem Slovakia s.r.o..asice
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť V.in s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 95398/B-Zbl, so sídlom: Radlinského 1157, 901 01 Malacky, IČO: 47 571 306, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť VAGARY, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76528/B-Zbl, so sídlom: Pluhová 73, 831 03 Bratislava, IČO: 46 395 059, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- živnostenský list
Dátum doručenia: 10.11.2022
- zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 13.03.2013
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 13.03.2013

Spoločnosť VAJO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76143/B-Zbl, so sídlom: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 46 367 918, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápis rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 24.06.2013
- Podpisový vzor Norbert Gaga
Dátum doručenia: 24.06.2013

Spoločnosť VAMA KN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 132076/B-Zbl, so sídlom: Drieňová 1J, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 235 412, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Verisoft Slovakia, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6347/B-Zbl, so sídlom: Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 50 247 832, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť Vinder s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 158661/B-Zbl, so sídlom: Žilinská 1, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 521 218, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť W SUN s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76704/B-Zbl, so sídlom: Opletalova 1/A, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves, IČO: 31 418 970, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 09.04.2013
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 09.04.2013
- zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 18.04.2013
- Podpisový zor Ing. Ludvík Vladimír
Dátum doručenia: 18.04.2013
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 18.04.2013

Spoločnosť Wanderer Capital, a.s., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 137047/B-Zbl, so sídlom: Ivanská cesta 4358/43, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 380 386, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina - úplné znenie (do Zbierky listín).zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka (do obch. reg. a ZL).zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Splnomocnenie (do obch.reg.) 73477, wanderer.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť Waving, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 74906/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 46 253 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť White Logistics Group, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 65443/B-Zbl, so sídlom: Harmincova 1/B, 841 01 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 36 868 345, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť XR Vision s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 84797/B-Zbl, so sídlom: Hrnčiarska 16, 900 01 Modra, IČO: 46 854 975, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť YAMPA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76106/B-Zbl, so sídlom: Pod Bôrikom 8, 811 02 Bratislava - Staré mesto, IČO: 46 354 239, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 12.11.2013
- Rozhodnutie jedinéh spoločníka
Dátum doručenia: 12.11.2013

Spoločnosť YIT ZWIRN OFFICE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 161495/B-Zbl, so sídlom: Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 54 575 613, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 27.10.2022.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Plnomocenstvo_YIT ZWIRN OFFICE s.r.o..asice
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť ZDR Retail Senec II s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 161977/B-Zbl, so sídlom: Boženy Němcovej 13, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 713 333, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z rokovania dozornej rady z 26.11.2018
Dátum doručenia: 04.12.2018
- Notárska zápisnica N 2660/2018, Nz 44710/2018, NCRls 45372/20018
Dátum doručenia: 04.12.2018

Spoločnosť ZOE svk s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 150336/B-Zbl, so sídlom: Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 547 721, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2022

Spoločnosť ZWIRN OFFICE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 162238/B-Zbl, so sídlom: Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 54 702 534, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 27.10.2022.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Plnomocenstvo_ZWIRN OFFICE s.r.o..asice
Dátum doručenia: 09.11.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1