Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285997

OBCHODNÉ MENO: YOKER s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20812/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdna 11/20, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 05 

IČO: 36 844 977

DEŇ ZÁPISU: 09.10.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb, dopravy a reklamy v rozsahu voľnej živnosti

4. podnikateľské poradenstvo

5. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov a budov, vrátane správy nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu

6. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, motorových vozidiel a iných dopravných prostriedkov

7. skladovanie

8. manipulácia s nákladom

9. cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. poradenské služby a dodávanie programového vybavenia počítačov (software)

11. poradenstvo v oblasti hardware

12. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň

13. poskytovanie služieb súvisiacich s databázami a so správou počítačových sietí

14. nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel

15. Čistiace a upratovacie služby

16. Administratívne služby

17. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

18. reklamná a propagačná činnosť, marketing a inzertná činnosť

19. organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských, športových, zábavných podujatí a výstav

20. nákup a predaj nehnuteľností

21. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

22. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

23. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

24. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

25. Prípravné práce k realizácii stavby

26. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

27. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jenő Vígh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Erdő utca 2, Názov obce: Cegléd, PSČ: 2700 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 03.02.1965, Deň vzniku funkcie: 13.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jenő Vígh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Erdő utca 2, Názov obce: Cegléd, PSČ: 2700 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 03.02.1965

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1