Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285988

OBCHODNÉ MENO: Venaco s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27111/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. C. Hronského 3427/6, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 07 

IČO: 45 648 107

DEŇ ZÁPISU: 20.07.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. administratívne služby

5. vedenie účtovníctva

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. reklamné a marketingové služby

8. prieskum trhu a verejnej mienky

9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. čistiace a upratovacie služby

12. Počítačové služby

13. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Prevádzkovanie športových zariadení

16. Poľnohospodárska výroba

17. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

18. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

19. Výroba potravinárskych výrobkov

20. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

21. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

22. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

23. Prípravné práce k realizácii stavby

24. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

25. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

26. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Roman Vendžúr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. C. Hronského 3427/6, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 07 , Dátum narodenia: 25.02.1974, Deň vzniku funkcie: 20.07.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Roman Vendžúr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. C. Hronského 3427/6, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 07 , Dátum narodenia: 25.02.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1