Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285991

OBCHODNÉ MENO: Vinohradnícky spolok, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12337/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Adyho 3, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 

IČO: 36 539 864

DEŇ ZÁPISU: 24.01.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť

4. rastlinná výroba

5. poľnohospodárska výroba: vinohradníctvo včelárstvo

6. výroba ovocných a zeleninových nápojov

7. oprava technológií v rozsahu voľných živností

8. exkurzie a ochutnávky vín

9. reklamná činnosť

10. podnikateľské poradenstvo v oblasti spracovania poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov

11. prenájom poľnohospodárskej pôdy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Karol Kríž, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 31, Názov obce: Topoľčianky, PSČ: 951 93 , Dátum narodenia: 17.11.1953, Deň vzniku funkcie: 22.07.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Viktor Strieženec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sirôtková 3204/12, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 10.09.1980, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Meno a priezvisko: Ing. Karol Lumnitzer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdna 1405/4, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 18.07.1976, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Meno a priezvisko: István Szente, Bydlisko: Názov obce: Modrany 18, PSČ: 946 33 , Dátum narodenia: 24.02.1964, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti prokuristi podpisujú samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí prokurista svoj podpis a dodatok označujúci prokúru.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Strieženec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baničova 18, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , Dátum narodenia: 08.08.1959

Výška vkladu: 2 490,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 490,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Karol Kríž, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 31, Názov obce: Topoľčianky, PSČ: 951 93 , Dátum narodenia: 17.11.1953

Výška vkladu: 2 490,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 490,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Milan Waldner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kláštorská 129, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 03.06.1949

Výška vkladu: 2 492,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 492,000000 EUR

Meno a priezvisko: Vladimír Kukla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 31, Názov obce: Topoľčianky, PSČ: 951 93 , Dátum narodenia: 04.03.1961

Výška vkladu: 2 490,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 490,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 962,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 962,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 28.12.2000 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

2. Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 12.6.2001. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 15.6.2001, zmena sídla z: Pavlová 97, na: Adyho 3, Štúrovo. Základné imanie ku dňu 14.2.2002 splatené vo výške 200 000,- Sk.

3. Dodatok č. 3 zo dňa 24.5.2002 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1