Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285987

OBCHODNÉ MENO: Ultra Training System CE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48244/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetná 1236/39, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 

IČO: 46 453 075

DEŇ ZÁPISU: 10.01.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. prípravné práce k realizácii stavby

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. finančný lízing

10. služby požičovní

11. prenájom hnuteľných vecí

12. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

14. faktoring a forfaiting

15. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

16. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

17. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

18. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Petr Sláma, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Dračkách 852/15, Názov obce: Praha 6 - Střešovice, PSČ: 162 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 22.09.1972, Deň vzniku funkcie: 01.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Petr Sláma, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Dračkách 852/15, Názov obce: Praha 6 - Sřešovice, PSČ: 162 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 22.09.1972

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1