Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285982

OBCHODNÉ MENO: Ševčík kolesá s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38422/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 29. augusta 1289/41, Názov obce: Palárikovo, PSČ: 941 11 

IČO: 48 063 100

DEŇ ZÁPISU: 21.02.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Reklamné a marketingové služby

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

9. Skladovanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Ševčíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 29. augusta 1289/41, Názov obce: Palárikovo, PSČ: 941 11 , Dátum narodenia: 23.01.1974, Deň vzniku funkcie: 21.02.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná ktorýkoľvek z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Ševčíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 29. augusta 1289/41, Názov obce: Palárikovo, PSČ: 941 11 , Dátum narodenia: 23.01.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1