Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285980

OBCHODNÉ MENO: STAVKROV, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24784/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 43, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01 

IČO: 44 706 014

DEŇ ZÁPISU: 02.07.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby

2. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. reklamné a marketingové služby

4. administratívne služby

5. prípravné práce k realizácii stavby

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

10. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie

12. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

13. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

14. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

15. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

16. podnikanie v oblasti nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom

17. prenájom hnuteľných vecí

18. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

19. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

20. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Pavel Červený, Bydlisko: Názov obce: Hostie 110, PSČ: 951 94 , Dátum narodenia: 23.12.1958, Deň vzniku funkcie: 02.07.2009

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Červený, Bydlisko: Názov obce: Hostie 110, PSČ: 951 94 , Dátum narodenia: 11.08.1981, Deň vzniku funkcie: 02.07.2009

Meno a priezvisko: Marián Červený, Bydlisko: Názov obce: Hostie 110, PSČ: 951 94 , Dátum narodenia: 28.12.1983, Deň vzniku funkcie: 02.07.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne v zložení: Pavel Červený st. spolu s Ing. Pavlom Červeným ml. alebo Pavel Červený st. spolu s Mariánom Červeným

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marián Červený, Bydlisko: Názov obce: Hostie 110, PSČ: 951 94 , Dátum narodenia: 28.12.1983

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Červený ml., Bydlisko: Názov obce: Hostie 110, PSČ: 951 94 , Dátum narodenia: 11.08.1981

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Pavel Červený st., Bydlisko: Názov obce: Hostie 110, PSČ: 951 94 , Dátum narodenia: 23.12.1958

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1